真心接納勝過同情,浴火小天使 需要您的支持與鼓勵

愛心捐款

活動消息

捐款徵信錄 > 愛心傳送 > 捐款徵信錄
2018 年 03 月
10,001 元以上
張宗x 50,000 張林阿x 50,000 陳振茂民國106年11月13日農曆9月25日下午x 30,000
楊添x 30,000 洪碧x 20,000 顏仲x 20,000
羅秀x 20,000 洪玫x 15,000   
5,001 元 ~ 10,000 元
徐浩x 10,000 郭孟x 10,000 陳信x 10,000
林莉x 10,000 郭釧x.郭亮x 10,000 簡瓊x 10,000
邱清x 10,000 邱國x 8,000 蘇杜月x 6,000
林於x 6,000 蔡鎮x 6,000   
3,001 元 ~ 5,000 元
歐陽x 5,000 康庭x 5,000 台新銀行無名x 5,000
高素x 5,000 蔡谷x 5,000 白雯x 5,000
泰新系統科技股份有限公x 5,000 李王素x 5,000 李義x 5,000
李義x 5,000 張禎x 5,000 黃雅x 5,000
王又x 5,000 凌靜x 5,000 姜添x 5,000
集善x 5,000 信義大道涮涮x 5,000 黃暐x 5,000
無名x 4,000 全日物流股份有限公x 4,000 穩陞工業股份有限公x 4,000
陳麗x 3,600 林小x 3,600 盧永x 3,200
洪律x 3,020 洪行x 3,020   
2,001 元 ~ 3,000 元
台新銀行無名x 3,000 邢語x 3,000 林建x 3,000
曹瑀x 3,000 陳美x 3,000 林敏x.藍阿x 3,000
財團法人全人基金x 3,000 順德木業有限公x 3,000 易伯x.易仲x.易季x.易書x 3,000
游惠x 3,000 蘇文x 3,000 廖惠x 3,000
許澄x 3,000 劉妙x 3,000 林美x 3,000
廖知x 3,000 程優貿易有限公司(鄭裕儒x 3,000 林吳阿x 3,000
宏柏國際有限公x 3,000 陳美x 3,000 黃堯x 3,000
江麗x 3,000 李淑x 3,000 邱美x 3,000
高珮x.高雅x.盧婉x.高子x 3,000 陳石仙x.陳裕x 2,600 汪俊x 2,500
昇暉企業x 2,200 郭巧x 2,100   
1,001 元 ~ 2,000 元
上好五金有限公x 2,000 林秀x 2,000 賀維x 2,000
楊曾月x 2,000 蕭美x 2,000 蘇文x 2,000
王陳阿x 2,000 羅苑x 2,000 楊夢x 2,000
黃伯x 2,000 陳興x 2,000 台新銀行無名x 2,000
台新銀行無名x 2,000 奇磊股份有限公x 2,000 黃月x 2,000
方韋x 2,000 陳禹x 2,000 台新銀行無名x 2,000
黃虎x 2,000 高偉x 2,000 陳根x.陳黃碧x 2,000
林禹x 2,000 陳淑x 2,000 陳秀x 2,000
劉淵x 2,000 台新銀行無名x 2,000 陳玉x 2,000
陳昱x 2,000 傅玉x 2,000 呂秋x 2,000
辰星媒體行銷有限公x 2,000 王佳x 2,000 石淑x 2,000
李淑x 2,000 李銘x 2,000 沙偉x 2,000
周淑x 2,000 姜雍x 2,000 張慧x 2,000
張麗x 2,000 曹子x 2,000 莊婉x 2,000
許志x 2,000 曾子x 2,000 葉仲x 2,000
劉芳x 2,000 鄭木x 2,000 鄭翔x 2,000
新泰工業股份有限公x 1,990 楊子x 1,500 蔡湘x 1,500
陳海x 1,500 許庭x.許晉x.許文x 1,500 張瓊x 1,491
彰德國中三年四班(100年畢業班x 1,220 陳奕x 1,200 簡慧x 1,200
台新銀行無名x 1,200 仲品x 1,200 仲品x 1,200
王錦x 1,200 王怡x 1,200 林煥x 1,100
吳姿x 1,100 鄧廣x 1,020 荊曉x 1,015
1,000 元
丁俊x 1,000 杜素x 1,000 徐振x.徐振x 1,000
殷匡x 1,000 舶森電機有限公x 1,000 陳秀x 1,000
陳冠x 1,000 賀楷x 1,000 賀楷x 1,000
黃揮x 1,000 詹國x 1,000 王光x 1,000
朱家x 1,000 徐文x 1,000 徐吉x 1,000
張庭x 1,000 郭進x 1,000 陳秀x 1,000
劉白x.莊玉x 1,000 蔡慕x.蘇韋x.蘇苡x 1,000 王佩x 1,000
世貿海運承攬運送股份有限公x 1,000 世貿航空貨運承攬股份有限公x 1,000 台新銀行無名x 1,000
侯星x 1,000 姚玉x 1,000 姚俊x 1,000
胡婉x 1,000 張方x 1,000 連金x 1,000
陳良x.陳林秀x 1,000 詹明x 1,000 鄔顯x 1,000
彰銀無名x 1,000 劉勝x 1,000 蔡錦x 1,000
蘇卉x 1,000 蘇毅x 1,000 于右x 1,000
李其x 1,000 亞太國際電機股份有限公x 1,000 陳雪x 1,000
黃淑x 1,000 劉貴x 1,000 李瑋x 1,000
邱展x 1,000 邱清x 1,000 徐宜x 1,000
陣雪x 1,000 陳碧x 1,000 傅蘭x 1,000
湯淺愛心x 1,000 蕭鈞x 1,000 龐素x 1,000
王峻x 1,000 呂學x 1,000 巫翠x 1,000
東湖奉聖x 1,000 林群x 1,000 廖燈x 1,000
鍇振科技有限公x 1,000 朱惠x 1,000 陳柏x 1,000
無名x 1,000 陳明x 1,000 上虹有限公x 1,000
王麗x 1,000 台新銀行無名x 1,000 台新銀行無名x 1,000
高頡x.高頡x 1,000 張世x 1,000 黃鳳x 1,000
楊碩x 1,000 劉素x 1,000 蔡淑x 1,000
方皖x 1,000 李雪x 1,000 林春x 1,000
翁蔡秀x 1,000 連麗x 1,000 陳永x 1,000
廖昭x.廖建x 1,000 不具x 1,000 洪稚x 1,000
涂春x 1,000 張秀x 1,000 連愛x.連秋x 1,000
黃寶x 1,000 余薇x 1,000 高立x 1,000
陳文x 1,000 陳景x 1,000 陳楊嬿x 1,000
黃太x.劉慧x.黃思x.黃平x 1,000 黃鳳x 1,000 蔡宗x 1,000
台新銀行無名x 1,000 張紫x 1,000 陳衍x 1,000
劉志x.劉丁x.劉彥x.劉人x 1,000 苑寶x 1,000 方致x 1,000
黃秀x 1,000 詹x.詹鈞x 1,000 謝美x 1,000
邱國x 1,000 陳添x 1,000 陳萱x 1,000
王宗x 1,000 高貝x 1,000 曹哲x 1,000
陳慧x 1,000 李麗x 1,000 洪靖x 1,000
翁素x 1,000 高瑞資訊科技股份有限公x 1,000 黃調x 1,000
台新銀行無名x 1,000 李淑x 1,000 陳建x 1,000
彰銀無名x 1,000 羅陳月x 1,000 王仁x 1,000
王捷x.王子x 1,000 吳悅x.吳俊x 1,000 趙余x 1,000
趙春x 1,000 簡雪x 1,000 吳再x 1,000
鄭榮x 1,000 李林鳳x 1,000 陳季x 1,000
陳滄x 1,000 陳鼎x 1,000 輝盟國際股份有限公x 1,000
王玉x 1,000 王宗x 1,000 王惠x 1,000
古英x 1,000 白純x 1,000 吳圭x 1,000
吳杏x 1,000 呂柏x 1,000 李孟x 1,000
李明x 1,000 李金x 1,000 李晏x 1,000
李蕙x 1,000 京采數位科技生活資訊有限公x 1,000 岳池有限公x 1,000
林妙x 1,000 林周淑x 1,000 林宜x 1,000
林亭x 1,000 林信x 1,000 林純x 1,000
林耀x 1,000 林耀x 1,000 邱秀x 1,000
邱昭x.邱千x 1,000 邱昭x.邱桂x 1,000 邱培x 1,000
邱雪x 1,000 施淑x 1,000 洪坤x 1,000
洪硃x 1,000 范碧x 1,000 苙佑門x 1,000
唐瑞x 1,000 袁國x 1,000 高文x 1,000
許書x 1,000 許淑x 1,000 許晴x 1,000
許華x 1,000 許義x 1,000 郭進x 1,000
郭繼x 1,000 陳松x 1,000 陳星x 1,000
陳柔x 1,000 陳姵x 1,000 陳淑x 1,000
曾怡x 1,000 曾美x 1,000 黃咸x 1,000
黃美x 1,000 黃雯x 1,000 新逸資訊科技有限公x 1,000
楊娟x 1,000 楊淑x 1,000 葉建x 1,000
葉陳x 1,000 葉雲x 1,000 葉蕙x 1,000
葉靜x 1,000 董映x 1,000 詹淑x 1,000
賈智x 1,000 雷佳x 1,000 雷佳x 1,000
劉敏x 1,000 劉臻x 1,000 歐芮x 1,000
蔡文x 1,000 蔡秀x 1,000 蔡函x 1,000
蔡詠x 1,000 蔡聰x 1,000 鄭婕x 1,000
蕭先x 1,000 蕭銘x 1,000 蕭銘x 1,000
賴基x 1,000 繆字x 1,000 薛宇x 1,000
謝玉x 1,000 謝依x 1,000 謝x 1,000
簡懿x 1,000 羅苑x 1,000 羅謝聖x 1,000
蘇志x 1,000 龔美x 1,000 格企業有限公x 1,000
501 元 ~ 999 元
鍾文x 900 鍾富x 900 林金x 900
陳寶x 900 陳素x 800 陳淑x 800
許啟x 800 吳蘭x 800 周敦x 800
林淇x 800 高若x.高建x.高瑞x.高正x.高黃美x 800 游謝素x.游正x 800
賴珮x 750 林宗x 700 無名x 700
興展企業有限公x 700 王水x 700 吳志x 700
周大x 700 林彥x 700 林瓊x 700
詹雁x 700 蔡陳惠x 700 詹智x 610
陳順x.陳宥x.陳濟x 600 陳和x 600 陳昱x 600
陳昱x 600 陳志x.楊淑x.陳映x 600 陳柏x.陳子x 600
游淑x.游賴x.李蘇x.李岳x.李芝x 600 余麗x 600 周育x 600
莊正x.何莉x 600 張峻x 600 黃宜x 600
黃一x 600 林孟x 600 李相x 600
洪梓x.洪君x 600 郭琬x 600 陳孝x 600
陳淑x 600 傅有x 600 曾芝x 600
黃士x 600 黃思x 600 黃棟x 600
謝采x 600 蘇士x 600 羅麗x 550
李嫦x 520 賴均x 520 羅紫x 515
500 元
朱立x 500 吳振x 500 吳許x.吳美x 500
李文x 500 李正x 500 林雅x 500
邱文x 500 邱玉x 500 邱玉x 500
邱琇x 500 徐玉x 500 張盛x 500
陳素x 500 陳張中x 500 陳維x 500
彭家x 500 黃文x 500 黃炎x 500
黃曉x 500 黃麗x 500 黃x 500
葉蘇梅x 500 潘錦x 500 魏x 500
嚴文x 500 嚴章x 500 嚴章x 500
吳坤x 500 李建x 500 李麗x 500
周秉x 500 林禹x 500 林峻x 500
林湛x 500 紀翠x 500 紀耀x 500
徐銘x 500 陳玉x 500 陳國x 500
謝蕙x.謝孟x.謝勝x.陳雪x.謝蕙x 500 邱安x.邱品x 500 江素x 500
吳明x 500 周以x 500 林光x 500
林呈x.林沛x 500 姚尚x 500 姚國x 500
張田x 500 莊達x 500 章修x 500
游博x 500 游竣x 500 詹寶x 500
蔡舒x 500 蔡蕙x 500 巫國x 500
李欣x 500 林思x.林冠x.許宸x 500 林美x 500
林惠x 500 姚喻x 500 高惠x 500
許育x 500 章秀x 500 劉素x 500
台新銀行無名x 500 周建x 500 陳德x 500
傅正x 500 詹嵩x 500 趙宥x 500
連偉x 500 連偉x 500 趙明x 500
蔡明x 500 嚴嬋x 500 白芸x 500
白芸x 500 林日x 500 林佐x 500
林昱x 500 林澤x 500 秦張玉x 500
陳奕x 500 蔡美x 500 施武x 500
潘孟x 500 台新銀行無名x 500 台新銀行無名x 500
吳若x 500 林鍇x 500 洪培x 500
張雅x.張家x 500 許啟x 500 廖永x.廖悠x 500
蔡林春x 500 蔡麗x 500 王如x 500
王德x 500 江俊x 500 林宗x 500
林政x 500 許壬x 500 陳宏x 500
楊凱x 500 熊富x 500 劉麗x.陳錦x.劉蔡淑x.陳宣x.陳葦x 500
王薏x 500 王x 500 石王含x 500
吳秋x 500 秉陽營造有限公x 500 葉奕x 500
詹遂x 500 李益x 500 林梅x 500
邱文x 500 陳佳x 500 黃碧x 500
黃襄x.蔡x 500 楊淑x 500 楊竣x 500
楊群x 500 廖碧x 500 沈宥x 500
沈宥x 500 林佳x 500 林宛x 500
陳惠x 500 高菁x 500 田震x 500
李新x 500 孫嘉x 500 張金x 500
張金x 500 許筑x 500 歐玉x 500
蘇育x 500 方進x 500 林日x 500
林佐x 500 林婉x 500 林澤x 500
陳奕x 500 台新銀行無名x 500 佳顥生醫有限公x 500
威達塑膠工業股份有限公x 500 陳銘x 500 呂美x 500
李美x 500 張瑞x 500 陳永x 500
陳政x 500 黃佩x 500 盧秉x 500
盧星x 500 古忠x 500 李x 500
李荌x 500 岳安x 500 謝旻x 500
釋天x 500 陳月x 500 王雲x 500
台新銀行無名x 500 張x 500 陳品x 500
鄭珈x 500 蕭永x 500 周麗x 500
陳怡x 500 陳雨x 500 章旦x 500
曾阿x 500 黃偉x 500 黃德x 500
趙啟x 500 鄭梅x 500 林雅x 500
張志x 500 陳欣x 500 陳郁x 500
陳鈺x 500 劉文x 500 王月x 500
林良x 500 林碧x 500 張炳x 500
張哲x 500 許雅x.許晏x 500 楊紘x 500
楊麗x 500 蘇庭x.蘇庭x 500 王志x 500
李益x 500 李賀x 500 林昱x 500
邱文x 500 陳秋x 500 黃俐x.黃里x.黃孟x 500
方品x 500 王吉x 500 王玲x 500
永豐食品x 500 白淑x 500 任慧x 500
朱晉x 500 朱珮x 500 何姿x 500
何瑁x 500 吳孟x 500 吳囿x 500
吳家x.曾淑x.吳貞x.吳秉x 500 吳淑x 500 吳淑x 500
吳貴x.吳林x 500 吳鴻x.劉滿x 500 吳寶x 500
呂育x 500 呂其x 500 呂雪x 500
李秋x 500 李淑x 500 李維x 500
李錦x 500 周鄭x 500 孟繁x 500
屈保x 500 林旭x 500 林志x 500
林沛x 500 林宛x 500 林明x 500
林亮x 500 林晏x 500 林國x 500
林國x 500 林淑x 500 林惠x 500
林靖x 500 林燈x.楊秀x 500 武安x 500
姚敏x 500 施麗x 500 洪雅x 500
紀淑x 500 范宇x 500 倪琦x 500
徐翠x 500 徐慧x 500 高宏x 500
高宏x 500 高秋x 500 張圳x 500
張家x 500 張展x 500 張真x 500
張麗x 500 莊美x 500 莊凱x 500
許君x 500 許明x 500 許淑x 500
郭志x 500 郭信x 500 郭嘉x 500
陳玉x 500 陳任x 500 陳佑x 500
陳佑x 500 陳保x 500 陳施淑x 500
陳祉x 500 陳英x 500 陳韋x 500
陳素x 500 陳素x 500 陳智x 500
陳逸x 500 陳維x 500 陳皚x 500
陳蕙x 500 陳麗x 500 彭彥x 500
彭乾x 500 曾淑x 500 曾惠x 500
焦昱x 500 焦紹x 500 馮勝x 500
黃建x 500 黃哲x 500 黃雪x 500
黃博x 500 黃曾吟x 500 黃溫x 500
黃福x 500 黃馨x 500 楊嘉x 500
楊德x 500 楊慧x 500 葉彩x.廖珮x.廖珮x 500
詹心x 500 鄒方x 500 鄒方x 500
雋昱科技有限公x 500 廖玫x 500 劉秀x 500
劉芊x 500 劉品x 500 潘姿x 500
蔣壽x 500 蔡秀x 500 蔡尚x 500
蔡幸x 500 蔡榮x 500 衛竹x 500
鄭伊x 500 賴玟x 500 薛佳x 500
謝欣x 500 謝禎x 500 簡文x 500
簡宏x 500 藍美x 500 魏凡x 500
譚宇x 500 蘇佩x 500   
201 元 ~ 499 元
姜智x 400 紀良x 400 紀佩x 400
紀龍x 400 林瓊x 400 邱莉x 400
陳玉x.陳聖x.陳淑x.陳思x.陳莘x.陳x 400 葉小x 400 年億機械企業有限公x 400
奇佳機械板金股份有限公x 400 金裕盛精密工業有限公x 400 洪紹x 400
張智x 400 蔡義x.蔡林金x.蔡文x.蔡靜x 400 薛慧x 400
朱營x 360 吳光x 360 涂翾x 350
林冠x 315 王俊x 300 李大x 300
汪慶x 300 林芝x 300 楊晴x 300
羅翊x 300 羅翊x 300 羅翊x 300
羅貴x 300 張富x.楊素x 300 陳怡x 300
趙彥x.趙凰x 300 盧芊x 300 賴虹x 300
簡鶴x 300 吳飛x.吳佳x.王玉x 300 林宣x 300
姜語x 300 姜耀x 300 范素x 300
高秀x 300 張國x.張博x 300 羅紋x 300
羅韻x 300 王宥x 300 東港小魚兒服x 300
洪浚x 300 凌敏x.凌璿x 300 張子x 300
張子x 300 張高x 300 陳舜x 300
曾詠x 300 盧玉x 300 吳智x.吳亞x.吳宛x.蘇珮x 300
康嫩x 300 曹美x 300 史文x.史冠x.許文x 300
林麗x 300 賴錦x 300 許雅x 300
潘沛x 300 謝貽x.謝富x.謝富x 300 蘇玉x 300
黃安x 300 王桂x 300 江茂x 300
康駿x 300 許靜x 300 黃沛x 300
黃湘x 300 裴旭x.裴向x 300 顏宥x 300
陳彥x 300 陳緗x 300 陳翰x 300
黃明x 300 蔡建x 300 李沈鶯x 300
林秀x 300 廖春x 300 何佳x 300
張國x.張博x 300 無名x 300 王宇x 300
李冠x 300 林祐x 300 曹明x 300
廖憶x 300 洪麒x 300 陳科x 300
陳貞x 300 陳貞x 300 陳貞x 300
陳貞x 300 陳貞x 300 陳湯美x 300
周毓x 300 楊李月x 300 廖麗x 300
羅貴x 300 施鈺x 300 王奕x 300
許雅x 300 黃燕x 300 王如x 300
王佩x.王儷x.王博x 300 王雨x 300 王美x 300
王章x 300 王耀x 300 何育x 300
宋治x 300 李宜x 300 李奕x 300
李盈x 300 李英x 300 阮麗x.施敏x 300
林伯x 300 林秀x 300 林泑x 300
林家x 300 林家x 300 林宸x 300
林素x 300 林惠x 300 林雅x 300
林翠x 300 金曉x 300 胡芝x 300
范蘭x 300 留彥x 300 留浚x 300
高秀x 300 高婉x 300 高x 300
康駿x 300 張美x 300 張晉x 300
張晏x 300 張陳碧x 300 張惠x 300
張慧x 300 張諒x 300 張麗x 300
曹祖x 300 莊明x 300 莊婕x 300
莊曜x 300 連敏x 300 郭適x 300
陳主x 300 陳秀x 300 陳佳x 300
陳怡x 300 陳明x 300 陳明x 300
陳柏x 300 陳敏x 300 陳意x 300
曾南x 300 游建x 300 游素x 300
黃秀x 300 楊喬x 300 趙彥x.趙凰x 300
劉欣x 300 劉惠x 300 劉雅x 300
歐陽雅x 300 蔡享x 300 蔡長x 300
鄭清x 300 鄧汝x 300 謝依x 300
謝植x 300 顏宥x 300 嚴淑x 300
彭常x 270 邱羲x 270 陳又x 250
陳正x 250 吳昭x 250 吳悅x 250
吳軒x 250 鄭淑x 250 蔡錦x 250
鄭明x 250 張汪x 250 黃宣x 250
黃凱x 250 楊陳鳳x 250 鄭睿x 250
1 元 ~ 200 元
小x 200 台新銀行無名x 200 吳沛x 200
吳帟x 200 吳貞x 200 林茲x 200
林婉x 200 洪于x 200 張文x.張文x 200
陳浩x.陳詩x.洪淑x.陳志x.陳浩x 200 楊x 200 葉麗x 200
廖芝x 200 鄧林碧x 200 鄧秋x 200
謝雅x 200 顏中x 200 王宏x 200
王榆x 200 余秀x 200 林享x 200
林品x 200 洪美x 200 洪偉x 200
洪翊x 200 洪翊x 200 洪禎x 200
范麗x 200 張瓊x 200 許世x 200
許黃碧x 200 許慧x 200 許錦x 200
陳天x 200 陳冠x 200 陳炯x 200
陳貞x 200 趙淑x 200 劉可x 200
歐陽x 200 蔡明x 200 蔡振x 200
蔡涵x 200 藍施x 200 林玉x 200
王怡x 200 王貴x 200 呂秝x 200
林笠x 200 林瑞x 200 陳宇x 200
陳秀x 200 陳雅x 200 黃小x 200
楊x 200 楊x 200 楊靜x 200
魏滿x 200 李建x 200 周惠x 200
林忠x 200 邱旭x 200 侯沛x 200
陳真x 200 楊文x 200 鄭峻x 200
吳慶x 200 林金x 200 黃椿x 200
黃蘭x 200 何敏x 200 李雅x 200
劉東x 200 謝麗x 200 何華x 200
李秀x 200 姜世x 200 陳佩x 200
蔡東x 200 王堅x 200 李姜月x 200
李凱x 200 李融x 200 黃麗x 200
管挺x 200 劉莉x 200 蕭x 200
季x 200 許x 200 陳明x 200
黃秀x 200 錢鳳x 200 鍾沛x 200
呂秀x 200 陳浩x.陳詩x.洪淑x.陳志x.陳浩x 200 彰銀無名x 200
蔡明x 200 陳姵x 200 謝清x 200
李黃麗x 200 楊惠x 200 陳麒x 200
鄭凱x 200 宏企業股份有限公x 200 戰馬科技有限公x 200
駿鎰五金有限公x 200 馥民實業股份有限公x 200 陳靜x.林晉x.林晉x 200
黃彩x 200 林柳x 200 留閔x 200
郭怡x 200 陳怡x 200 陳美x 200
陳黃清x 200 彰銀無名x 200 鄭舜x 200
江傳x 200 許秋x 200 黃小x 200
楊鈞x 200 朱明x 200 張宏x.張義x 200
廖韋x 200 賴文x 200 李琬x.蔡金x 200
黃宏x 200 劉桂x 200 小x 200
陳永x 200 陳永x 200 陳永x 200
陳永x 200 詹素x 200 歐淳x 200
林紜x.林秀x 200 張千x 200 許致x 200
單華x 200 鄭明x 200 顏民x 200
丁千x 200 方威x 200 毛仁x 200
王仁x 200 王志x 200 王思x 200
王美x 200 王順x 200 仝汶x 200
仝哲x 200 朱進x 200 江林碧x 200
吳玉x 200 吳守x 200 吳志x 200
吳李x 200 吳悅x 200 李佳x 200
李佩x 200 李芮x 200 李垣x 200
李淑x 200 李麗x 200 林沛x 200
林明x 200 林俞x 200 林韋x.陳x 200
林倩x 200 林修x 200 林詣x 200
林藍x 200 邱力x 200 邱巧x 200
邱笛x 200 邱瑞x 200 施鏵x 200
柯俊x 200 洪美x 200 洪麗x 200
胡文x 200 唐琬x 200 徐平x 200
徐銘x 200 財億x 200 張芷x 200
張梅x 200 張慧x 200 梁淑x 200
許字x 200 許家x 200 許萸x 200
許傳x 200 郭彥x 200 陳卉x 200
陳芊x 200 陳玟x 200 陳玫x.李謀x.李曜x.李曜x 200
陳玫x.李謀x.李曜x.李曜x 200 陳冠x 200 陳冠x 200
陳思x 200 陳虹x 200 陳淑x 200
陳淑x 200 陳慈x 200 陳蓮x 200
陳燕x 200 彭銘x 200 曾子x 200
曾群x 200 游淑x 200 黃怡x 200
黃怡x 200 黃博x 200 黃博x 200
黃鈺x 200 黃憲x 200 黃麗x 200
楊月x 200 楊育x 200 楊游罔x 200
楊硯x 200 廖士x.黃宥x 200 廖貫x 200
劉小x 200 劉宇x 200 劉宇x 200
蔡吳冠x 200 蔡明x 200 蔡振x 200
蔡涵x 200 蔡竣x 200 蔡竣x 200
鄭玫x 200 鄭銨x 200 鄭x 200
謝侑x 200 謝陳x 200 謝蕎x 200
鍾孜x 200 羅麗x 200 劉國x 188
蔡采x 150 陳美x 150 陳佳x.邱瓊x 120
錢柏x.趙曉x.錢文x.林秀x.錢艾x.錢x 120 李慧x 115 林筱x.袁國x 110
呂嬋x 100 陳國x 100 陳麗x 100
何敏x 100 邱卉x 100 邱岑x 100
孫志x 100 徐振x 100 陳卉x 100
陳焙x 100 廖美x 100 劉恩x 100
鄭凱x 100 藍星x 100 潘輝x 100
彭湘x 100 吳秋x 100 張碧x.黃芝x 100
劉隨x 100 田姍x 100 宋亭x 100
孟采x 100 張登x 100 曾秀x 100
黃宏x 100 陳家x 100 陳慶x.陳麗x 100
隱名x 100 李文x 100 林彥x 100
翁淑x 100 朱智x 100 于林x 100
台新銀行無名x 100 李淑x 100 許碧x 100
陳泰x 100 葉昱x 100 葉章x 100
黃心x 100 洪聆x 100 陳威x 100
劉春x 100 劉淑x 100 王士x 100
王汎x 100 任學x 100 李林彩x 100
李從x 100 李銀x 100 林羽x 100
林育x 100 張馨x 100 許正x 100
連士x 100 連家x 100 連x 100
陳鈺x.吳又x 100 程文x 100 黃在x 100
黃宥x 100 黃珮x 100 黃凱x 100
黃筱x 100 楊如x 100 台新銀行無名x 100
台新銀行無名x 100 李宜x.馮鑑x 100 梁志x 100
羅瑋x.羅健x 100 朱麗x 100 沈志x 100
洪千x 100 陳菊x 100 黃文x 100
黃月x.朱麗x.陳菊x.洪千x.楊惠x 100 楊惠x 100 賴秋x 100
余宗x 100 林喬x 100 梁詩x 100
蔡宛x 100 方秋x 100 王仁x 100
王昱x 100 王惠x 100 丘x 100
石宛x 100 朱沛x 100 朱盈x 100
江吳x 100 江美x 100 吳正x 100
吳佳x 100 吳泳x 100 吳宣x 100
吳昱x 100 吳淑x 100 吳豐x 100
宋芝x 100 李子x 100 李宜x 100
李宜x 100 李品x 100 林芊x 100
林采x 100 林振x 100 邱士x 100
柯家x 100 張平x 100 張家x 100
張恩x 100 張雯x 100 張雯x 100
張雯x 100 張雯x 100 梁秀x 100
梁育x 100 許勻x 100 許台x 100
陳怡x 100 陳柔x 100 陳維x 100
陳慧x 100 彭政x 100 彭禹x 100
彭聖x 100 游巧x 100 黃昱x 100
葉昭x 100 廖淑x 100 劉佩x 100
蔡滿x 100 鄭春x 100 鄭淑x 100
蕭宗x 100 蕭劉炳x 100 簡郁x 100
簡慧x 100 顏妘x 100 顏品x 100
羅品x 100 蘇瓊x 100 龔琪x 100
龔鈺x 100 石聰x 50 林彩x 50
留閔x 50 蔡玄x 50 林子x 50
呂聖x 50 林家x 50 新泰工業股份有限公x 10
張玉x 1      
優吉兒網站設計 - Website Info.