真心接納勝過同情,浴火小天使 需要您的支持與鼓勵

愛心捐款

活動消息

捐款徵信錄 > 愛心傳送 > 捐款徵信錄
2013 年 02 月
10,001 元以上
樂道飲食股份有限公司-柯榮x 40,000 羅秀x 20,000 柯秋x 15,000
陳添x 15,000 梁乃x 12,000 江金x 12,000
5,001 元 ~ 10,000 元
顏亞x 10,000 陳立x 10,000 林于x.陳令x.林彥x.林彥x 10,000
林琴枝等x 10,000 邱春x 10,000 王哲x 10,000
胡稚x 10,000 黃英x 8,000 蘇惠x 7,000
羅榮x 6,600 王鐘森x 6,000 林桯x 6,000
黃聖x 6,000 石清x 6,000 賴佑x.賴佑x 6,000
許仁x 6,000      
3,001 元 ~ 5,000 元
趙效x 5,000 鄭浩x 5,000 李許鳳x 5,000
黃堯x 5,000 聞秀x 5,000 凌蘊x 5,000
張大x 5,000 楊宛x 5,000 楊宛x 5,000
鉅佳室內裝修有限公x 5,000 薛宇x 5,000 高素x 5,000
鄭寓x 5,000 陳和x 5,000 蔡陳x 5,000
陳禹x 5,000 王x 5,000 歐陽x 5,000
吳素x 5,000 童友x 5,000 財團法人慶章文教基金x 5,000
許富x 5,000 陳卉x 5,000 練怡x 4,000
楊淳x 4,000 白娘x 4,000 陳玉x 4,000
陳麗x 3,600 王佳x 3,500 黃學x 3,364
陳石仙x.陳裕x 3,200      
2,001 元 ~ 3,000 元
張彩x 3,000 詹宏x 3,000 李啟x 3,000
李陳x 3,000 劉素x 3,000 林敏x.藍阿x 3,000
丁曉x 3,000 朱淑x 3,000 財團法人全人基金x 3,000
陳瀅x 3,000 蕭孟x 3,000 黃語x 3,000
許澄x 3,000 陳美x 3,000 順德木業有限公x 3,000
彰銀無名x 3,000 丘佩x 3,000 林筠x 3,000
范明x 3,000 毛百x 3,000 林麗x 3,000
無名x 3,000 黃月x 3,000 王圓x 3,000
卓莉x 3,000 蘇文x 3,000 李淑x 3,000
邱美x 3,000 洪淑x 3,000 高珮x.高雅x.盧婉x.高子x 3,000
陳雨x 3,000 興美壓克力x 3,000 謝淑x 3,000
陳麗x 2,640 陳顗x 2,600 張惟x 2,500
陳世x 2,500 張立x 2,500 吳孟x 2,500
徐蔚x 2,500 趙x 2,500 台新銀行無名x 2,470
施克x 2,100      
1,001 元 ~ 2,000 元
王淑x 2,000 吳兆x.吳佩x.吳欣x.吳明x 2,000 莊幃x 2,000
陳戊x 2,000 陳淑x 2,000 黃志x 2,000
楊國x 2,000 劉福x 2,000 簡媱x 2,000
皇田工業股份有限公x 2,000 范姜親x 2,000 陳秋x 2,000
黃師x 2,000 蘇文x 2,000 全日物流股份有限公x 2,000
陳素x 2,000 黃珈x 2,000 鄭慶x 2,000
姜雍x 2,000 張文x 2,000 李英x 2,000
林榕x 2,000 帝宇不動產開發有限公x 2,000 黃伯x 2,000
李桂x 2,000 張吉x 2,000 黃蓉x 2,000
楊邱玉x 2,000 詹淑x 2,000 邱x 2,000
張陳月x 2,000 謝金x 2,000 余憲x 2,000
易季x 2,000 炎展有限公x 2,000 恆暘貿易有限公x 2,000
張智x 2,000 傅玉x 2,000 賀維x 2,000
楊夢x 2,000 劉素x 2,000 羅韋x 2,000
王見x.賴姿x.王暄x.王紹x 2,000 黃虎x 2,000 黃意x 2,000
張林秀x 2,000 張祺x 2,000 傅子x 2,000
勝航科技有限公x 2,000 蘇姿x 2,000 吳建x 2,000
林秀x 2,000 林煒x 2,000 邱凡x 2,000
徐榮x 2,000 黃子x 2,000 呂思x 2,000
翁蕙x 2,000 黃鴻x 2,000 葉哲x 2,000
葉宸x 2,000 葉慶x 2,000 趙映x 2,000
眴x 2,000 曾靖x 2,000 王高x 2,000
邱國x 2,000 陳容x 2,000 劉張x 2,000
王寶x 2,000 石淑x 2,000 吳季x 2,000
李銘x 2,000 柯思x 2,000 徐玉x 2,000
張麗x 2,000 曹子x 2,000 許志x 2,000
郭巧x 2,000 郭繼x 2,000 陳姿x 2,000
陳淑x 2,000 葉仲x 2,000 廖祥x 2,000
潘心x 2,000 鄭木x 2,000 盧敏x 2,000
謝榮x 2,000 新泰工業股份有限公x 1,990 黃雅x 1,600
彰銀無名x 1,600 高文x 1,500 上虹有限公x 1,500
李明x 1,500 戚珮x 1,500 許庭x.許晉x.許文x 1,500
陳奕x.陳品x.陳明x 1,500 陳衍x.涂瑜x.陳玥x 1,500 聚財資訊股份有限公x 1,475
侯秀x 1,300 王裕x 1,200 廖娜x 1,200
陳俞x 1,200 林富x.林香x.林朝x.李玉劉宣均劉品x 1,200 陳清x 1,200
蔡俊x 1,200 彰銀無名x 1,200 李小x 1,200
黃群x 1,200 陳瑞x 1,200 范秀x 1,200
盧麗x 1,200 許錦x 1,200 劉晏x 1,100
鄭少x 1,100 鄭少x 1,100 黃x 1,100
1,000 元
林子x 1,000 林明x 1,000 林美x 1,000
林毓x.林昱x 1,000 徐振x.徐振x 1,000 郭進x 1,000
陳秀x 1,000 黃曼x 1,000 賴宣x 1,000
蘇素x 1,000 吳金x.張佑x 1,000 王光x 1,000
王桂x 1,000 吳欣x 1,000 呂學x 1,000
巫翠x 1,000 林文x 1,000 林姚x 1,000
林高x 1,000 林順x 1,000 許軒x 1,000
陳建x 1,000 陳嘉x.陳嘉x.陳忠x 1,000 陳慕x 1,000
無名x 1,000 萬太企業有限公x 1,000 萬太企業有限公x 1,000
詹奇x.詹偲x.林芷x 1,000 彰銀無名x 1,000 劉白x.莊玉x 1,000
劉寶x 1,000 歐陽x 1,000 蔡錦x 1,000
鄭雅x 1,000 謝蕙x.謝孟x.謝勝x.陳雪x.謝蕙x 1,000 王陳阿x 1,000
世貿海運承攬運送股份有限公x 1,000 世貿航空貨運承攬股份有限公x 1,000 吳亞x 1,000
李明x 1,000 李紫x 1,000 亞太國際電機股份有限公x 1,000
佳姿蓓麗國際美容有限公x 1,000 周文x.王賽x 1,000 周佳x 1,000
凌君x 1,000 殷匡x 1,000 郭許x 1,000
陳亮x 1,000 陳威x 1,000 黃淑x 1,000
劉文x 1,000 劉素x 1,000 蔡忻x 1,000
台北運通股份有限公x 1,000 姚玉x 1,000 姚俊x 1,000
徐凱x 1,000 張芳x 1,000 連金x 1,000
陳梅x 1,000 陳景x 1,000 陳順x.陳宥x.陳濟x 1,000
黃玉x 1,000 黃菊x 1,000 愛心功德x 1,000
楊麗x 1,000 溫文x 1,000 廖燈x 1,000
王育x 1,000 王居x 1,000 呂榮x 1,000
李秋x 1,000 徐文x 1,000 翁蔡秀x 1,000
張譯x 1,000 啟眾慈善x 1,000 陳文x 1,000
陳冠x 1,000 陳碧x 1,000 黃香x.郭文x.郭祐x 1,000
黃贊x 1,000 厲x 1,000 蔡松x 1,000
李雪x 1,000 林君x 1,000 林湘x.林湘x.林相x 1,000
陳志x 1,000 陳孟x 1,000 陳碩x 1,000
劉志x.劉丁x.劉彥x.劉人x 1,000 王恭x 1,000 台新銀行無名x 1,000
江欣x 1,000 吳雅x 1,000 李承x 1,000
林娟x 1,000 林麗x 1,000 邱清x 1,000
張詩x 1,000 曹哲x 1,000 陳秀x 1,000
陳威x 1,000 傅凱x 1,000 彰銀無名x 1,000
趙素x 1,000 蔡惠x 1,000 鄭明x 1,000
蘇沄x 1,000 方皖x 1,000 冉光x 1,000
任昭x.任昭x 1,000 杜素x 1,000 邱偉x 1,000
郭國x 1,000 陳秀x.任業x 1,000 陳良x.陳林秀x 1,000
陳義x 1,000 賀楷x 1,000 賀楷x 1,000
楊碩x 1,000 詹x.詹鈞x 1,000 賴純x 1,000
謝美x 1,000 羅月x 1,000 李世x.謝明x.李家x 1,000
林平x 1,000 林家x 1,000 林淑x 1,000
徐麗x 1,000 郝天x.許議x 1,000 高立x 1,000
張瓊x 1,000 梁政x 1,000 莊滿x 1,000
陳志x.楊淑x.陳雅x.陳宇x.陳映x 1,000 陳根x 1,000 湯淺愛心x 1,000
顏其x.李玉x 1,000 吳再x 1,000 吳玲x 1,000
胡婉x 1,000 張珮x 1,000 莊x 1,000
黃鳳x 1,000 蔡水x.蔡郭仙x 1,000 戴靜x 1,000
王柏x 1,000 李政x 1,000 黃楷x 1,000
林秀x 1,000 林金x 1,000 涂東x 1,000
許雅x 1,000 陳姵x 1,000 無名x 1,000
林秀x 1,000 峻誼不銹鋼工程有限公x 1,000 鄭人x 1,000
蘇宥x 1,000 蘇鄭英x 1,000 王秋x 1,000
王清x.葉秀x.王姿x 1,000 馬富x 1,000 陳冠x 1,000
新竹市中央獅子會-吳芳x 1,000 王x 1,000 江隆x 1,000
何梅x 1,000 易定x 1,000 林文x 1,000
侯星x 1,000 姜宗x 1,000 姜添x 1,000
姜皓x 1,000 洪x 1,000 馬碧x 1,000
張珮x 1,000 郭連惠x 1,000 廖惠x 1,000
蔡何x 1,000 輝盟國際股份有限公x 1,000 簡雪x 1,000
孔元x 1,000 王玉x 1,000 王宗x 1,000
王美x 1,000 王惠x 1,000 何怡x 1,000
何金x 1,000 吳圭x 1,000 吳杏x 1,000
吳智x 1,000 呂奕x 1,000 李玉x 1,000
李孟x 1,000 李怡x 1,000 李金x 1,000
李彥x 1,000 李彥x 1,000 李淑x 1,000
李蕙x 1,000 李x 1,000 岳池有限公x 1,000
林正x 1,000 林永x 1,000 林育x 1,000
林周淑x 1,000 林宜x 1,000 林亭x 1,000
林信x 1,000 林禹x 1,000 林美x 1,000
林耀x 1,000 林耀x 1,000 邱俊x.邱昭x.邱千x 1,000
邱建x 1,000 邱昭x.邱桂x 1,000 封秋x 1,000
柯淑x 1,000 洪坤x 1,000 唐瑞x 1,000
孫淑x 1,000 梁博x 1,000 祥鼎興業有限公x 1,000
許義x 1,000 郭淑x 1,000 陳正x 1,000
陳松x 1,000 陳威x 1,000 陳星x 1,000
陳柔x 1,000 陳美x 1,000 陳晉x 1,000
陳淑x 1,000 陳惠x 1,000 陳智x 1,000
彭彥x.彭乾x 1,000 曾妙x 1,000 曾怡x 1,000
曾美x 1,000 黃美x 1,000 黃素x 1,000
黃雯x 1,000 黃榮x 1,000 新逸資訊科技有限公x 1,000
楊承x 1,000 楊明x 1,000 楊家x 1,000
楊淑x 1,000 楊景x 1,000 蒂欣有限公x 1,000
葉建x 1,000 葉陳x 1,000 葉雲x 1,000
葉靜x 1,000 賈智x 1,000 雷佳x 1,000
雷佳x 1,000 廖祥x 1,000 劉幽x 1,000
潘慧x 1,000 蔡文x 1,000 蔡文x 1,000
蔡詠x 1,000 盧翠x 1,000 蕭荊x 1,000
蕭銘x 1,000 薛黃春x 1,000 謝玉x 1,000
謝x 1,000 鍾芷x 1,000 鍾漢x 1,000
簡懿x 1,000 格企業有限公x 1,000   
501 元 ~ 999 元
謝宗x 999 黃保x 900 陳海x 800
白純x 800 吳蘭x 800 周敦x 800
周雅x 800 林淇x 800 郭佳x 800
陳瑀x 800 鄭明x 750 郭俊x 750
吳慧x 700 王德x 700 台新銀行無名x 700
王水x 700 吳志x 700 周大x 700
林嘉x 700 詹雁x 700 台新銀行無名x 600
劉昱x.劉立x.劉立x 600 陳冠x 600 涂馨x 600
劉光x 600 詹瓊x 600 王淑x 600
王淑x 600 謝俞x 600 游秀x 600
宋思x 600 林昭x 600 莊正x.何莉x 600
林香x.林朝x.劉品x 600 陳芊x.陳芊x 600 張永x 600
仲品x 600 仲品x 600 劉正x 600
王瑞x 600 周育x 600 黃一x 600
余怡x 600 李相x 600 袁國x 600
高雅x 600 陳孝x 600 陳美x 600
游謝素x.游正x 600 黃士x 600 黃思x 600
蔡聰x 600 鄭伊x 600 謝采x 600
王啟x 560 劉育x 550 羅林春x 515
500 元
吳坤x 500 李正x 500 李宗x 500
周鄭x 500 林思x.林冠x.許宸x 500 林x 500
姚尚x 500 姚國x 500 陳舜x 500
黃寶x 500 謝曜x 500 周秉x 500
薛琨x 500 薛琬x 500 邱安x.邱品x 500
陳燕x 500 王成x 500 王明x 500
王威x 500 台新銀行無名x 500 吳妮x 500
周毓x 500 林峻x 500 林庭x 500
林淑x 500 花繼x 500 邱玉x 500
邱琇x 500 紀柯金x 500 革安企業有限公x 500
高耀x 500 張盛x 500 陳德x 500
項光x.蔡慧x.項育x.項娉x 500 黃錕x 500 蔡榮x.林美x 500
鄭翰x 500 羅文x 500 人生愛心x 500
江素x 500 巫國x 500 周建x 500
林李阿x 500 洪吉x 500 洪浚x 500
洪聖x 500 徐榮x 500 祝喬x 500
許雅x.許晏x 500 陳美x 500 陳國x 500
陳誼x.廖昆x.廖宥x 500 傅正x 500 楊凱x 500
詹遂x 500 潘建x 500 瑩佳國際股份有限公x 500
蔡美x 500 鄭梅x 500 顏泓x 500
王x 500 吳陳一x 500 林妙x 500
林淨x 500 洪雪x 500 高鈞x 500
張立x 500 張君x 500 陳癸x 500
章修x 500 無名x 500 無名x 500
無名x 500 黃蔡碧x 500 葉奕x 500
葉郭麗x 500 鄭君x 500 鄭淑x 500
伍明x 500 李依x 500 林婉x 500
林敬x 500 林筠x 500 邱展x 500
高千x 500 許育x 500 陳凱x 500
蔡國x 500 蔡舒x 500 蔡蕙x 500
魏振x.陳秋x 500 王冠x 500 台新銀行無名x 500
金玉x 500 高俊x 500 許又x 500
陳玟x.陳冠x 500 陳柏x 500 章秀x 500
黃弘x 500 方晴x 500 王芝x 500
台新銀行無名x 500 台新銀行無名x 500 李美x 500
林育x 500 林祉x 500 林淑x 500
邱秀x 500 胡祐x 500 胡祐x 500
張政x 500 張家x.張家x 500 莊秀x 500
陳淑x 500 黃清x.洪崧x.蘇一x 500 賴主x 500
王麗x 500 朱佩x 500 朱婉x 500
吳宣x 500 吳宥x 500 吳科x 500
張麗x 500 彭家x 500 潘麗x 500
吳惠x 500 李賀x 500 林欣x 500
林燈x.楊秀x 500 邱予x 500 孫嘉x 500
梁美x 500 無名x 500 賴騰x 500
魏茜x 500 魏x 500 嚴施金x 500
石王含x 500 岳安x 500 林x 500
林聖x.連x 500 林麗x 500 張君x 500
陳信x 500 陳x 500 陳素x 500
陳國x 500 黃啟x 500 楊素x 500
劉介x 500 賴奕x 500 謝宗x 500
羅翊x 500 羅翊x 500 羅翊x 500
嚴嬋x 500 王琬x 500 王嘉x 500
李新x 500 洪培x 500 劉翠x 500
鄭志x 500 蕭福x 500 顏朝x 500
白佳x 500 白雅x 500 呂育x.呂信x 500
沈明x 500 花繼x 500 柯涂x 500
盛吉實業股份有限公司 統編8668062x 500 陳亮x.陳威x 500 彭舒x 500
黃志x 500 黃佩x 500 劉淑x 500
羅少x 500 吳進x 500 土地x 500
台新銀行無名x 500 石志x 500 尚秉x 500
柯宜x 500 黃詩x 500 蔡木x 500
謝曜x 500 羅丹x 500 江智x 500
吳秋x 500 吳若x 500 吳聰x 500
林雅x 500 黃偉x 500 黃德x 500
楊竣x 500 葉珮x 500 廖詩x 500
廖憶x 500 蔣瑟x 500 闕儀x 500
闕儀x 500 林梅x 500 許基x 500
陳雯x 500 陳銘x 500 日盈國際有限公x 500
王吉x 500 王章x 500 王靖x 500
王錫x 500 白淑x 500 白淑x 500
朱晉x 500 朱x 500 何瑁x 500
吳宏x 500 吳囿x 500 吳x 500
吳淑x 500 吳貴x.吳林x 500 吳貴x.吳林x 500
吳鴻x.劉滿x 500 吳鴻x.劉滿x 500 呂育x 500
呂其x 500 呂亭x 500 李妮x 500
李品x 500 李秋x 500 李淑x 500
李錦x 500 周俞x 500 周庭x 500
孟繁x 500 屈保x 500 林志x 500
林沛x 500 林宛x 500 林明x 500
林晏x 500 林國x 500 林淑x 500
林淩x 500 林惠x 500 林裕x 500
林福山全x 500 姚敏x 500 施仲x 500
施禹x 500 施禹x 500 施銘x 500
洪少x 500 洪偉x 500 洪梓x.洪君x 500
洪慧x 500 紀庭x 500 紀淑x 500
范宇x 500 倪琦x 500 孫兆x 500
徐于x 500 徐慧x 500 浩森工業有限公x 500
翁蔡秀x 500 馬郁x 500 馬淑x 500
張文x 500 張承x 500 張家x 500
張展x 500 張敏x 500 張琬x 500
張麗x 500 梁潔x.梁瑋x 500 莊凱x 500
許世x 500 許君x 500 許明x 500
許英x 500 許淑x 500 許淑x 500
郭志x 500 郭信x 500 郭嘉x 500
陳任x 500 陳保x 500 陳施淑x 500
陳祉x 500 陳英x 500 陳素x 500
陳淑x 500 陳朝x 500 陳逸x 500
陳蕙x 500 陳麗x 500 陸乃x 500
傅有x 500 彭守x 500 曾美x 500
曾淑x 500 游喬x 500 焦昱x 500
焦紹x 500 馮勝x 500 馮漢x 500
黃自x 500 黃釗x 500 黃雪x 500
黃棟x 500 黃溫x 500 黃福x 500
黃櫻x 500 楊淳x 500 楊智x 500
楊慧x 500 葉彩x.廖珮x.廖珮x 500 葉陳秀x 500
葉馥x 500 詹心x 500 鄒方x 500
鄒方x 500 雋昱科技有限公x 500 廖玫x 500
廖惠x 500 廖靖x 500 趙玉x 500
劉小x 500 劉秀x 500 劉芊x 500
劉俊x 500 潘姿x 500 蔡秀x 500
蔡函x 500 蔡幸x 500 蔡學x 500
鄭旭x 500 蕭啟x 500 賴宜x 500
賴玟x 500 駱x 500 儲定x 500
謝欣x 500 謝禎x 500 鍾宇x 500
簡宏x 500 藍美x 500 譚宇x 500
蘇志x 500 蘇裕x 500 蘇曉x 500
201 元 ~ 499 元
紀良x 400 紀佩x 400 紀龍x 400
張羅秋x 400 吳惠x 400 裴旭x.裴向x 400
施瑞x 400 陳雅x.陳福x 400 盧鈺x.盧鈺x 400
馬玉x 400 陳映x 400 蔡玉x.洪語x.洪順x.洪晟x 400
吳家x.曾淑x.吳貞x.吳秉x 400 李梵x 400 陳韋x 400
蔡義x.蔡林金x.蔡文x.蔡靜x 400 薛慧x 400 朱彥x 360
柯力x 350 劉維x.劉星x 315 周幼x 300
林慶x 300 曹美x 300 陳紀x 300
曾旭x 300 黃玥x 300 潘冠x 300
潘薇x 300 鄭素x 300 羅貴x 300
孫益x 300 江茂x 300 林芝x 300
曹好x 300 廖偉x 300 鄭敬x 300
賴育x 300 賴明x 300 賴雅x 300
史文x.史冠x.許文x 300 吳飛x.吳佳x.王玉x 300 李文x 300
林姿x 300 林錦x 300 章賢x 300
詹家x.蘇怡x 300 羅韻x 300 周衡x 300
洪文x.洪莞x.洪詩x 300 張嘉x 300 黃楀x 300
蘇玉x 300 蘇珊x 300 李沈鶯x 300
林照x 300 林煥x 300 邱敬x 300
黃安x 300 黃明x 300 魏汝x 300
王姵x 300 王詠x 300 卓怡x 300
林宏x 300 張文x.張文x 300 陳彥x 300
黃羽x 300 彰銀無名x 300 蔡佳x 300
蔡建x 300 吳佳x 300 姜耀x 300
高秀x 300 康嫩x 300 張郁x 300
陳湘x 300 劉奇x 300 王奕x 300
王x 300 台新銀行無名x 300 吳麗x 300
李政x 300 劉少x.徐素x 300 江愛x 300
李玉x 300 李桂x 300 林政x 300
翁文x 300 許育x 300 許淑x 300
陳思x.陳華x.陳子x 300 陳淑x 300 陳緗x 300
甯如x 300 甯邱春x 300 劉子x 300
劉子x 300 劉仁x 300 劉仲x 300
劉秋x 300 劉璟x 300 忠x 300
王毅x 300 范蘭x 300 曹明x 300
簡淑x 300 楊李月x 300 李俊x 300
彰銀無名x 300 李宜x 300 李宜x 300
郭英x 300 廖文x.郭亭x.廖誠x.廖恩x 300 周毓x 300
許雅x 300 陳臆x 300 黃雅x 300
潘冠x 300 潘薇x 300 鄭皓x 300
羅貴x 300 王嘉x 300 林庭x 300
郭許寶x 300 陳俊x 300 駱嘉x 300
王亦x 300 王佩x.王儷x.王博x 300 王雨x 300
王惠x 300 王端x 300 何育x 300
吳江x 300 吳佳x 300 吳明x 300
吳明x 300 吳芸x 300 吳祈x 300
呂苡x 300 李承x 300 李奕x 300
李盈x 300 李盈x 300 李國x 300
李淑x 300 李維x 300 汪淑x 300
卓睿x 300 林旭x 300 林伯x 300
林明x 300 林泑x 300 林家x 300
林素x 300 林雅x 300 林麗x 300
冠昕光電有限公x 300 柯沛x 300 洪靖x 300
洪曉x 300 胡x 300 徐翠x 300
留彥x 300 留浚x 300 翁麗x 300
高秀x 300 高婉x 300 張加x 300
張立x 300 張曳x 300 張洛x 300
張美x 300 張美x 300 張凌x 300
張晉x 300 張晏x 300 張陳x 300
張陳碧x 300 張富x 300 張惠x 300
張慧x 300 張諒x 300 張麗x 300
曹祖x 300 莊秀x 300 莊明x 300
莊婕x 300 莊曜x 300 連敏x 300
郭韋x 300 郭適x 300 陳佑x 300
陳佑x 300 陳佳x 300 陳怡x 300
陳明x 300 陳明x 300 陳芝x 300
陳金x 300 陳素x 300 陳意x 300
陳皚x 300 陳曉x 300 曾南x 300
游素x 300 游詩x 300 詠達不動產仲介有限公x 300
黃依x 300 黃郁x 300 黃啟x 300
楊月x 300 楊金x 300 楊喬x 300
楊游罔x 300 楊鈞x 300 劉昱x 300
劉容x 300 劉雅x 300 劉憶x 300
歐陽雅x 300 潘文x 300 蔣壽x 300
蔡享x 300 蔡幸x 300 蔡雨x 300
衛竹x 300 鄧汝x 300 賴雲x 300
謝依x 300 謝植x 300 鍾翊x 300
顏玉x 300 蘇季x 300 蘇昱x 300
劉太x 250 李雅x 250 林富x 250
江家x 250 陳正x 250 江襼x 250
林京x 250 黃宣x 250 黃凱x 250
楊陳鳳x 250 劉碧x 250 鄭文x 250
鄭丞x 250 鄭任x 250 鄭睿x 250
陳畇x 220      
1 元 ~ 200 元
王怡x 200 王貴x 200 朱幼x 200
侯沛x 200 洪美x 200 陳秀x 200
黃麗x 200 劉廷x 200 蔡明x 200
蔡振x 200 蔡涵x 200 謝明x.陳秀x 200
蘇秋x 200 張家x 200 鄭淑x 200
王俊x 200 台新銀行無名x 200 吳貞x 200
李欣x 200 林子x 200 林品x 200
林建x 200 林裕x 200 陳威x 200
陳柏x 200 黃琡x 200 楊詠x 200
劉東x 200 劉創x 200 劉x 200
顏中x 200 林玉x 200 段宏x 200
呂佩x 200 李宣x 200 金妍x 200
姜博x 200 范秀x 200 張月x 200
黃高x 200 黃彩x 200 黃鈺x 200
廖家x 200 謝文x 200 台新銀行無名x 200
吳玲x 200 林享x 200 林瑞x 200
林資x 200 許世x 200 許x 200
許黃碧x 200 許慧x 200 許錦x 200
陳永x 200 陳明x 200 陳翰x 200
黃秀x 200 黃貴x 200 蔡明x 200
王家x 200 台新銀行無名x 200 台新銀行無名x 200
洪筱x 200 楊惠x 200 楊x 200
董坤x 200 宋勇x 200 宋勇x.澎郁x.宋可x.宋可x 200
宋萬x 200 宋萬x.鄭x.宋承x 200 沈鈺x 200
林晏x 200 洪贊x 200 徐玉x 200
高若x 200 陳真x 200 陳敏x 200
粘倩x 200 湯証x 200 萬芳汽車材料限公司-謝明x 200
葉小x 200 蔡佩x 200 鄭竹x 200
鄭x 200 鄭香x 200 蕭登x 200
王靖x 200 李華x 200 明x 200
林伯x 200 林義x 200 陳靜x.林修x.林晉x 200
黃玉x 200 楊鈞x 200 謝麗x 200
朱浩x 200 宏丞工程行-許丁x 200 林村x 200
張登x 200 陳裕x 200 楊蕙x 200
賴益x 200 錢鳳x 200 謝易x 200
方仁x 200 林裕x 200 林寶x 200
張宏x.張義x 200 陳貞x 200 黃小x 200
廖韋x 200 鄭峻x 200 謝阿x 200
林家x 200 邱x 200 張國x.張博x 200
陳俐x 200 余偉x 200 利富x 200
莊承x 200 陳彥x 200 陳勝x 200
黃x 200 謝寶x 200 任學x 200
字萬x 200 字曉x 200 李林彩x 200
李銀x 200 林柳x 200 林淑x 200
連士x 200 連家x 200 連x 200
郭怡x 200 陳玉x 200 陳怡x 200
陳憶x 200 陳麗x 200 單華x 200
謝清x 200 朱明x 200 張瓊x 200
王怡x 200 王貴x 200 吳英x 200
吳珈x 200 李建x 200 張千x 200
陳秀x 200 曾聖x 200 鄭明x 200
謝雅x 200 蘇毅x 200 丁千x 200
方威x 200 毛仁x 200 王仁x 200
王正x 200 王志x 200 王昭x 200
王玲x 200 王美x 200 王順x 200
仝汶x 200 仝哲x 200 朱進x 200
江林碧x 200 江惠x 200 吳乙x 200
吳乙x 200 吳玉x 200 吳守x 200
吳志x 200 吳李x 200 吳東x 200
吳悅x 200 吳淑x 200 李佳x 200
李佩x 200 李念x 200 李芮x 200
李垣x 200 李美x 200 李美x 200
林沛x 200 林秀x 200 林俞x 200
林倩x 200 林修x 200 林紫x 200
林詣x 200 林翠x 200 邱巧x 200
邱瑞x 200 金瑞興企業有限公x 200 施鏵x 200
柯俊x 200 胡文x 200 徐武x 200
徐苑x 200 徐銘x 200 財億x 200
張宗x 200 張美x 200 張智x 200
張慧x 200 梁淑x 200 許字x 200
許萸x 200 許傳x 200 郭彥x 200
陳玉x 200 陳玉x 200 陳玉x 200
陳秀x 200 陳玟x 200 陳冠x 200
陳冠x 200 陳建x 200 陳若x 200
陳振x 200 陳淑x 200 陳淑x 200
陳雅x.吳庭x.吳沛x 200 陳慈x 200 陳毓x 200
陳維x 200 陳慧x 200 陳慧x 200
陳燕x 200 陸湘x 200 曾子x 200
曾群x 200 游麗x 200 黃怡x 200
黃柏x 200 黃柏x 200 黃博x 200
黃博x 200 黃楷x 200 黃鈺x 200
黃憲x 200 楊光x 200 楊硯x 200
葉千x 200 廖貫x 200 劉小x 200
劉宇x 200 劉宇x 200 劉芳x 200
劉燿x 200 蔡和x 200 蔡竣x 200
鄭丞x 200 鄭玫x 200 鄭惠x 200
鄭銨x 200 鄭x 200 蕭暐x 200
謝明x 200 謝陳x 200 謝斐x 200
謝蕎x 200 鍾宇x 200 簡吳美x 200
羅麗x 200 劉國x 188 蔡采x 150
方政x 150 吳承x 150 陳美x 150
陳淑x 150 陳葦x 150 陳鐸x 150
林玉x 119 黃怡x.吳幸x 115 林筱x.袁國x 110
台新銀行無名x 100 李明x 100 孟采x 100
姚梨x 100 張翔x 100 劉嫚x 100
羅瑋x.羅健x 100 謝秉x 100 邱曉x 100
陳彥x 100 陳鵬x 100 黃宏x 100
黃淑x 100 楊騏x.楊錦x 100 楊寶x 100
戴士x 100 許灝x 100 陳柏x 100
鄭x 100 鄭晴x 100 錢柏x.趙曉x 100
台新銀行無名x 100 吳秋x 100 林巧x 100
張光x 100 張佳x 100 陳永x 100
陳細x 100 吳亞x 100 吳尚x 100
彭湘x 100 廖俊x.李美x 100 廖苑x 100
沈宸x 100 張錦x.簡阿x.張力x 100 許素x 100
王思x 100 台新銀行無名x 100 石附彩x 100
吳佳x.吳泉x.吳佳x.吳柏x.徐嘉x 100 吳俊x 100 姚梨x 100
張妙x 100 張國x 100 莊上x 100
莊惠x 100 莊雅x 100 陳弈x 100
黃淑x 100 蕭登x 100 王品x 100
王柏x 100 田姍x 100 林彥x 100
林郁x 100 陳奕x 100 楊婭x 100
廖珮x 100 鄧麗x 100 張明x 100
黃宥x 100 黃凱x 100 劉人x 100
劉忠x 100 鍾美x 100 李文x 100
周春x 100 郭宗x 100 潘家x 100
潘家x 100 潘輝x 100 鄭鈞x 100
李書x 100 李書x 100 李書x 100
周劻x 100 林蔡x 100 邱旭x 100
張簡阿x.張錦x.張力x 100 梁詩x 100 鄭寶x 100
100 王秋x 100 張采x 100
戴宏x 100 王士x 100 王如x 100
王汎x 100 王亮x 100 呂冠x 100
李從x 100 林育x 100 許正x 100
許哲x 100 陳寶x 100 黃界x 100
黃珮x 100 黃筱x 100 劉東x 100
隨緣x 100 陳楷x 100 陳瑛x 100
劉育x 100 李宜x.馮鑑x 100 張錦x.簡阿x.張力x 100
羅瑋x.羅健x 100 王偉x.王晨x 100 王國x 100
王國x 100 王意x 100 王意x 100
丘x 100 石宛x 100 朱x 100
江吳x 100 江美x 100 何沛x 100
何品x 100 吳佳x 100 吳宣x 100
吳豐x 100 呂志x 100 呂晉x 100
呂珮x 100 宋芝x 100 李宜x 100
李宜x 100 李嘉x 100 辛文x 100
辛明x 100 阮奕x 100 阮榮x 100
林士x 100 林秀x 100 林采x 100
林俊x 100 林韋x 100 林振x 100
林睿x 100 邱奕x 100 邱靖x 100
邱靖x 100 柯家x 100 洪子x 100
洪煜x 100 紀雅x 100 唐彗x 100
徐麗x 100 張平x 100 張家x 100
張雯x 100 張雯x 100 張雯x 100
張嘉x 100 梁秀x 100 許勻x 100
許文x 100 許台x 100 許家x 100
許書x 100 陳怡x 100 陳怡x 100
陳思x 100 陳慧x 100 陳蕙x 100
傅台x 100 彭禹x 100 彭聖x 100
黃昱x 100 葉昭x 100 劉心x 100
劉佩x 100 蔡淑x 100 鄭春x 100
戴美x 100 簡郁x 100 簡惠x 100
顏妘x 100 顏品x 100 蘇旭x 100
蘇叔x 100 蘇瓊x 100 李昆x 50
李明x 50 李家x 50 林毅x 50
鄭淑x 50 龔鈺x 50 新泰工業股份有限公x 10
優吉兒網站設計 - Website Info.