真心接納勝過同情,浴火小天使 需要您的支持與鼓勵

愛心捐款

活動消息

捐款徵信錄 > 愛心傳送 > 捐款徵信錄
2011 年 12 月
10,001 元以上
立督科技股份有限公x 280,000 臺灣集中保管結算所股份有限公x 250,000 李天x 100,000
譚成x 100,000 有誼投資股份有限公x 100,000 財團法人翁黃琴社會福利基金x 100,000
財金資訊股份有限公x 100,000 吳桑x 70,000 中台資源科技股份有限公x 60,000
李悌x 50,000 楊文x 50,000 王文x 48,000
柯榮x 40,000 薛林月x 30,000 李夢x 30,000
錢培x 20,000 台祥鋼業股份有限公x 20,000 陳學x 20,000
陳學x 20,000 林瑋x 20,000 冠麟投資有限公x 20,000
宋鴻x 20,000 葉棟x 20,000 羅秀x 20,000
尤菊x 10,600      
5,001 元 ~ 10,000 元
徐浩x 10,000 欣錩金屬股份有限公x 10,000 陳信x 10,000
吳李x 10,000 林桂x 10,000 崴秀多媒體行銷有限公x 10,000
建築世界專業雜誌社有限公x 10,000 何沂x 10,000 張家x 10,000
李家x 10,000 李林x 10,000 洪貞x 10,000
紀崑x 10,000 李佳x 10,000 趙慧x 10,000
許碧x 10,000 詹進x 10,000 王姵x 10,000
吳金x 10,000 楊x 8,000 林陳x.林勝x.林禹x.林正x 8,000
王鐘森x 6,000 張明x 6,000 詹瑞x 6,000
陳依x 6,000 陳韋x 6,000 陳趙玉x 6,000
鍾佩x.鍾王x.賴正x 6,000 莊銘x 6,000 葉麗x 6,000
郭晉x 6,000 吳瑞x 6,000 杜月x 6,000
威棟貿易有限公x 6,000 范姜慧x 6,000 李榮x 6,000
林威x 6,000      
3,001 元 ~ 5,000 元
東億工程股份有限公x 5,000 黃秋x 5,000 蔡東x 5,000
范博x 5,000 何天x 5,000 周劭x 5,000
財團法人艋舺清水祖師x 5,000 高素x 5,000 邱文x 5,000
張坤x.陳淑x.楊詩x.楊兒x.楊柔x 5,000 陳炳x 5,000 孜展金屬工業有限公x 5,000
汪秀x 5,000 孫芳x 5,000 劉韋x 5,000
林昭x 5,000 中國美生總x 5,000 台灣東芝國際採購股份有限公x 5,000
社團法人安心x 5,000 社團法人安心x 5,000 曾麗x 5,000
嚴明x 5,000 陳文x 5,000 泰新系統科技股份有限公x 5,000
王麗x 5,000 鄭浩x 5,000 王士x 5,000
陳茂x 5,000 劉維x 5,000 蘇惠x 5,000
周明x 4,700 楊騰x 4,500 陳育x 4,000
黃千x 4,000 黃明x 4,000 黃麒x 4,000
楊友x 4,000 林晉x 4,000 張妘x.張秀x 4,000
陳玉x 4,000 歐陽雅x 3,600 韓孟x 3,500
王佳x 3,500 施淑x 3,300 吳書x 3,300
2,001 元 ~ 3,000 元
蘇文x 3,000 黃堯x 3,000 林敏x.藍阿x 3,000
順德木業有限公x 3,000 凌蘊x 3,000 陳美x 3,000
易伯x 3,000 財團法人全人基金x 3,000 金曉x 3,000
高芳x 3,000 丘政x 3,000 劉素x 3,000
林瑞x 3,000 三寶弟子眾x 3,000 胡永x 3,000
游淑x 3,000 洪錦x 3,000 程優貿易有限公x 3,000
何燦章全x 3,000 李秋x 3,000 林建x 3,000
陳國x 3,000 無名x 3,000 郭千x 3,000
曹淑x 3,000 陳敏x 3,000 劉祐x 3,000
謝春x 3,000 陳慕x 3,000 慧碩實業有限公司 陳盈x 3,000
李福x 3,000 柯秋x 3,000 陳添x 3,000
歐陽雅x 3,000 李阿x 3,000 李冠x 3,000
李淑x 3,000 邱美x 3,000 興美壓克力x 3,000
謝淑x 3,000 陳庭x 2,500 江恒x.江宜x 2,500
李盈x 2,500 徐蔚x 2,500 趙x 2,500
鄭高x 2,500 李金x 2,400 陳石仙x.陳裕x 2,200
廖燦x 2,100 施克x 2,010   
1,001 元 ~ 2,000 元
邱連x.蘇麗x 2,000 楊國x 2,000 鍾佳x 2,000
姜雍x 2,000 高誠管理顧問有限公司-台北辦事x 2,000 康x 2,000
張嬌x.葉于x.陳美x.葉惠x.許馥x.溫x 2,000 曾弘x 2,000 曾淑x 2,000
吳明x 2,000 吳欣x 2,000 鼎正有限公x 2,000
林俊x 2,000 奇磊股份有限公x 2,000 姚矞x 2,000
柳佩x 2,000 陶維x 2,000 黃子x 2,000
黃薇x 2,000 林洛x 2,000 陳金x 2,000
陳基x 2,000 賀維x 2,000 鄭雅x 2,000
張志x 2,000 陳興x 2,000 楊夢x 2,000
鄭淑x 2,000 王志x 2,000 王美x 2,000
魏清x 2,000 魏銘x 2,000 魏閤x 2,000
魏麟x 2,000 張維x 2,000 蔡其x 2,000
全日物流股份有限公x 2,000 徐春x 2,000 郭正x 2,000
陳政x 2,000 雍大室內設計工程有限公x 2,000 潘添x 2,000
王永x 2,000 王見x.賴姿x.王暄x.王紹x 2,000 陳月x 2,000
黃富x 2,000 蔣繼x 2,000 李宏x 2,000
陳瀅x 2,000 傅玉x 2,000 葉勝x 2,000
江明x 2,000 許卓美x 2,000 陳志x 2,000
陳麗x.鍾德x 2,000 楊家x 2,000 劉珈x 2,000
林添x 2,000 王雅x 2,000 台新銀行無名x 2,000
李瓊x 2,000 林睿x 2,000 皇田工業股份有限公x 2,000
范幸x 2,000 陳惠x 2,000 黃賁x 2,000
王進x 2,000 台新銀行無名x 2,000 陳冠x 2,000
張林秀x 2,000 張祺x 2,000 鼎正有限公x 2,000
廖學x 2,000 林俊x 2,000 張進x 2,000
許家x 2,000 黃子x 2,000 黃金x 2,000
廖錦x 2,000 劉南x 2,000 李芳x 2,000
邱國x 2,000 張瑞x 2,000 游薇x 2,000
黃虎x 2,000 王淑x 2,000 江陳美x 2,000
吳彥x 2,000 呂羿x 2,000 林煒x 2,000
林鈺x 2,000 品協企業股份有限公x 2,000 莊桂x 2,000
許芝x.江素x 2,000 黃蓉x 2,000 蔣建x 2,000
蔡宇x.蔡文x 2,000 蔡志x.林秋x 2,000 盧永x 2,000
王寶x 2,000 石淑x 2,000 李銘x 2,000
杜艾x 2,000 周胡春x.周泳x 2,000 柯思x 2,000
張逸x 2,000 張麗x 2,000 曹子x 2,000
郭巧x 2,000 郭繼x 2,000 陳文x.李美x.陳珮x 2,000
陳淑x 2,000 曾子x 2,000 曾丹x 2,000
黃玉x 2,000 黃信x 2,000 黃逢x 2,000
葉仲x 2,000 廖祥x 2,000 盧敏x 2,000
新泰工業股份有限公x 1,990 楊承x 1,680 劉福x 1,500
湯淺愛心x 1,500 吳貴x.吳林x 1,500 吳鴻x.劉滿x 1,500
鄒怡x 1,500 台新銀行無名x 1,500 陳瑞x 1,500
郭志x.郭志x.郭秋x.施竣x 1,500 鄭如x 1,500 王姵x 1,500
孚貿斯國際有限公x 1,500 吳玉x 1,500 吳旳x 1,500
林玉x 1,500 許庭x.許晉x.許文x 1,500 陸乃x 1,500
鄭木x 1,500 鄭淑x 1,500 侯秀x 1,300
劉杏x 1,200 卓昀x 1,200 呂學x 1,200
徐珮x 1,200 黃進x 1,200 楊懷x 1,200
劉晏x 1,100 歐宇設計有限公x 1,020   
1,000 元
亞太國際電機股份有限公x 1,000 林高x 1,000 高立x 1,000
曹哲x 1,000 郭連秀x 1,000 郭進x 1,000
陳秀x 1,000 陳淑x 1,000 無名x 1,000
楊邱玉x 1,000 錢永x.錢柏x 1,000 謝蕙x.謝孟x.謝勝x.陳雪x.謝蕙x 1,000
王光x 1,000 呂學x 1,000 巫翠x 1,000
林毓x.林昱x 1,000 徐文x 1,000 許曉x 1,000
陳柏x 1,000 鄭瓊x 1,000 顏其x.李玉x 1,000
黃芳x 1,000 世貿海運承攬運送股份有限公x 1,000 世貿航空貨運承攬股份有限公x 1,000
佳姿蓓麗國際美容有限公x 1,000 姚玉x 1,000 姚俊x 1,000
柯淑x 1,000 凌君x 1,000 張方x 1,000
彭碧x 1,000 雷逸x 1,000 趙麗x 1,000
劉白x.莊玉x 1,000 蔡錦x 1,000 蘇佩x 1,000
王妤x 1,000 安爵國際興業股份有限公x 1,000 邱偉x 1,000
游浚x 1,000 黃小x 1,000 楊永x.楊翰x.張瑞x.楊翰x 1,000
劉素x 1,000 王秋x 1,000 吳政x 1,000
李金x 1,000 徐振x.徐振x 1,000 連金x 1,000
陳秀x 1,000 陳俊x.廖麗x.陳羿x.陳昱x.陳信x 1,000 陳鍾x 1,000
葉素x 1,000 林家x 1,000 邱雪x 1,000
胡淑x 1,000 徐凱x 1,000 郭峻x 1,000
曾芷x 1,000 曾偉x 1,000 詹奇x 1,000
王咨x.王姿x 1,000 李雪x 1,000 杜素x 1,000
林美x 1,000 邱吉x 1,000 邱奕x 1,000
邱顯x 1,000 洪砞x 1,000 徐明x 1,000
張詩x 1,000 陳玉x 1,000 陳萬x 1,000
游大x 1,000 游婉x 1,000 賀楷x 1,000
賀楷x 1,000 鄭益x.黃喬x 1,000 王恭x 1,000
王陳阿x 1,000 周淑x 1,000 林春x 1,000
張文x 1,000 張嘉x 1,000 陳金x 1,000
陳亮x 1,000 黃玉x 1,000 黃鳳x 1,000
鄭明x 1,000 錢礸x.殷麗x 1,000 王矞x 1,000
邱清x 1,000 劉志x.劉丁x.劉彥x.劉人x 1,000 古x 1,000
江宗x 1,000 林子x 1,000 馬碧x 1,000
陳奇x 1,000 陳美x 1,000 碧雲x.郭淑x 1,000
樹人醫護專科管理學校 慈幼x 1,000 謝美x 1,000 張心x 1,000
陳良x.陳林秀x 1,000 陳麗x 1,000 楊婷x 1,000
方皖x 1,000 李承x 1,000 林承x 1,000
徐清x 1,000 蔡惠x 1,000 陳x 1,000
王宗x 1,000 王x 1,000 吳再x 1,000
林湘x.林湘x.林相x 1,000 姜宗x 1,000 姜添x 1,000
姜皓x 1,000 殷匡x 1,000 楊邱玉x 1,000
葉敏x 1,000 趙錦x 1,000 歐蜜x 1,000
蔡敦x 1,000 李明x 1,000 周際x 1,000
林佩x 1,000 郭宜x 1,000 陳昭x 1,000
湯玉x 1,000 新竹中央獅子會-吳芳x 1,000 詹烱x.詹鈞x 1,000
廖燈x 1,000 燙x 1,000 魏x 1,000
士鴻實業有限公x 1,000 牟顯x 1,000 周倩x 1,000
許貴x 1,000 陳景x 1,000 蔡詩x.黃瓊x 1,000
朱貞x 1,000 江隆x 1,000 林威x 1,000
孫嘉x 1,000 許雅x 1,000 陳炳x 1,000
陳興x.陳昱x 1,000 劉寶x 1,000 蔡楚x 1,000
鄧宜x 1,000 洪聖x 1,000 袁惠x 1,000
高懷x 1,000 莊明x.張惠x.莊曜x.莊婕x 1,000 陳乃x 1,000
陳瑞x 1,000 鄭力x 1,000 蕭儀x 1,000
賴家x 1,000 賴瑋x 1,000 吳明x 1,000
侯星x 1,000 許美x 1,000 陳品x 1,000
陳美x 1,000 蘇宥x 1,000 蘇鄭英x 1,000
朱政x 1,000 張珮x 1,000 張淑x 1,000
陳文x 1,000 菩蕯園林精x 1,000 王漢x 1,000
正義阿x 1,000 朱x 1,000 汪俊x 1,000
周柏x 1,000 振久鋼鐵有限公x 1,000 曹哲x 1,000
陳淑x 1,000 蔡英x 1,000 李瑃x 1,000
侯全x 1,000 陳慶x 1,000 愛心功德x 1,000
詹啟x 1,000 歐俊x.歐姝x.歐建x 1,000 蔡亭x 1,000
蘇毅x 1,000 沈美x 1,000 屈吟x 1,000
林秀x 1,000 林育x 1,000 林明x 1,000
林鶴x 1,000 姚玉x 1,000 姚俊x 1,000
峻誼不銹鋼工程有限公x 1,000 張方x 1,000 莊紋x 1,000
莊景x 1,000 莊貴x 1,000 莊碧x 1,000
陳范阿x 1,000 陳崇x 1,000 陳逸x 1,000
陳萱x 1,000 曾詣x 1,000 曾詣x 1,000
詹明x 1,000 詹林x 1,000 輝盟國際股份有限公x 1,000
鄭志x 1,000 丁鵬x 1,000 孔元x 1,000
王玉x 1,000 王惠x 1,000 王麗x 1,000
何金x 1,000 何肇x 1,000 吳圭x 1,000
吳杏x 1,000 吳智x 1,000 呂承x 1,000
李玉x 1,000 李孟x 1,000 李怡x 1,000
李金x 1,000 李美x 1,000 李淑x 1,000
李x 1,000 岳池有限公x 1,000 林永x 1,000
林志x 1,000 林育x 1,000 林周淑x 1,000
林亭x 1,000 林信x 1,000 林禹x 1,000
林耀x 1,000 林耀x 1,000 況格企業有限公x 1,000
邱俊x.邱昭x.邱千x 1,000 邱建x 1,000 邱昭x.邱桂x 1,000
封秋x 1,000 洪坤x 1,000 唐瑞x 1,000
祥鼎興業有限公x 1,000 許志x 1,000 許志x 1,000
郭淑x 1,000 陳月x 1,000 陳月x 1,000
陳月x 1,000 陳月x 1,000 陳正x 1,000
陳怡x 1,000 陳松x 1,000 陳星x 1,000
陳柔x 1,000 陳美x 1,000 陳晉x 1,000
陳淑x 1,000 陳惠x 1,000 陳智x 1,000
陳瑞x 1,000 傅明x 1,000 彭彥x.彭乾x 1,000
曾妙x 1,000 曾怡x 1,000 曾美x 1,000
黃志x 1,000 黃美x 1,000 黃素x 1,000
黃榮x 1,000 楊明x 1,000 楊家x 1,000
楊淑x 1,000 楊景x 1,000 蒂欣有限公x 1,000
葉建x 1,000 葉陳x 1,000 葉雲x 1,000
葉靜x 1,000 賈智x 1,000 雷佳x 1,000
雷佳x 1,000 廖祥x 1,000 劉信x 1,000
劉幽x 1,000 劉臻x 1,000 潘慧x 1,000
蔡文x 1,000 蔡詠x 1,000 鄭旭x 1,000
鄭美x 1,000 鄭亘x 1,000 盧翠x 1,000
蕭荊x 1,000 蕭銘x 1,000 薛佩x 1,000
薛佩x 1,000 謝玉x 1,000 謝x 1,000
鍾芷x 1,000 簡懿x 1,000 羅英x 1,000
501 元 ~ 999 元
林金x 900 林沐x 850 陳昶x 845
李孟x 800 李怡x 800 葉貴x 800
台新銀行無名x 800 陳素x 800 葉進x 800
樹人醫護專科管理學校 慈幼x 800 曹瀚x.曹瀚x 800 白純x 800
吳蘭x 800 李佑x 800 周雅x 800
林淇x 800 郭佳x 800 陳瑀x 800
謝新x 800 郭俊x 750 鄭少x 700
王水x 700 王怡x 700 吳宏x 700
吳志x 700 李仁x 700 周大x 700
李彥x 660 小青x 630 沈和x 610
曾美x 600 黃明x 600 陳冠x 600
蔡俊x 600 林富x.林香x.林朝x.李玉劉宣均劉品x 600 鄭少x 600
張麗x 600 蘇雅x 600 莊正x.何莉x 600
仲品x 600 仲品x 600 李凌x.賴淑x.李金x.賴金x.涂彥x 600
許雅x.許晏x 600 蔡宗x 600 鄭美x 600
盧士x 600 羅玉x 600 林張螺x 600
徐永x 600 謝孟x.魏建x 600 沈淑x 600
周子x 600 台新銀行無名x 600 林家x.林姿x 600
高慧x 600 陳芊x.陳芊x 600 陳柏x 600
黃一x 600 林佳x 600 莊淑x 600
仲品x 600 仲品x 600 李相x 600
周敦x 600 袁國x 600 高雅x 600
陳孝x 600 陳美x 600 陳韋x 600
游謝素x.游正x 600 黃思x 600 蔡聰x 600
鄭伊x 600 謝采x 600 潘品x 550
王軒x 523 羅林春x 515   
500 元
丁心x 500 王捷x.王子x 500 朱立x 500
吳坤x 500 李文x 500 李正x 500
李宗x 500 周秉x 500 林思x.林冠x.許宸x 500
林峻x 500 林x 500 林雅x 500
林燦x 500 姚尚x 500 姚國x 500
徐銘x 500 梁美x 500 陳世x 500
李雪x 500 李雅x 500 周鄭x 500
許文x 500 郭x 500 陳素x 500
蔡欣x 500 蔡閎x 500 邱安x.邱品x 500
陳燕x 500 王明x 500 李賀x 500
邱俊x 500 柯宇x 500 張瓊x 500
張麗x 500 許育x 500 陳德x 500
楊凱x 500 管春x 500 劉少x.徐素x 500
王麗x 500 伍明x 500 林麗x 500
洪友x 500 洪吉x 500 革安企業有限公x 500
高耀x 500 許蕙x 500 陳美x 500
傅正x 500 楊逸x 500 楊翠x 500
瑩佳國際股份有限公x 500 王威x 500 江素x 500
李俊x 500 李新x 500 周建x 500
陳夙x 500 陳青x 500 楊峻x.宋秋x 500
溫文x 500 吳若x 500 周芳x 500
施月x 500 陳宥x 500 章修x 500
黃啟x 500 詹國x 500 顏彩x 500
何慧x 500 李幼x.李韻x 500 柯涂x 500
梁憶x 500 莊美x 500 陳素x 500
黃桂x 500 黃嘉x 500 模懋實業股份有限公x 500
大東寰科技有限公司 吳吉x 500 吳進x 500 洪培x 500
紀柯金x 500 張雯x 500 楊竣x 500
蔣瑟x 500 巫國x 500 洪玉x 500
陳烜x 500 陳慧x 500 無名x 500
賴奕x 500 謝宗x 500 台新銀行無名x 500
李依x 500 林煥x 500 林瓔x 500
洪素x 500 張立x 500 陳裕x 500
陸x 500 鄭兆x 500 鄭君x 500
王x 500 林明x 500 林金x 500
林鈺x 500 姚竣x 500 范光x 500
張美x 500 張盛x 500 陳x 500
陳素x 500 黃榮x 500 董韋x 500
黎張麗x 500 賴潔x 500 王俊x 500
吳信x 500 吳俊x 500 李金x 500
洪義x 500 涂瑋x 500 陳x 500
曾阿x 500 黃揚x 500 廖世x 500
凃雅x 500 宋森x 500 郭永x 500
善心人x 500 王麗x 500 朱佩x 500
吳林足x 500 李建x 500 李美x 500
林宗x 500 孫嘉x 500 潘孟x 500
蔡慧x.項光x.項育x.項娉x 500 申宜x 500 申尚x 500
申明x 500 吳承x 500 李純x 500
李屠慧x 500 李新x 500 岳安x 500
邱秀x 500 陳國x 500 楊于x 500
葉奕x 500 詹遂x 500 顏朝x 500
關鴻x 500 台新銀行無名x 500 吳秋x 500
無名x 500 楊麗x 500 吳明x 500
劉秋x 500 羅亞x 500 王美x 500
李華x 500 宮尚x 500 黃清x.洪崧x.蘇一x 500
蔡舒x 500 蔡蕙x 500 曾文x 500
石王含x 500 李陳金x 500 柯宜x 500
段宇x 500 翁陳玉x 500 張志x 500
黃佩x 500 鄭翰x 500 仲月x 500
張媛x 500 陳銘x 500 章旦x 500
章道x 500 黃偉x 500 黃德x 500
楊博x 500 鄭薀x 500 蕭福x 500
蘇世x 500 周妘x 500 林妙x 500
孫志x 500 孫沈x 500 孫承x 500
孫務x 500 孫莉x 500 陳美x 500
游余素x 500 游璧x 500 葉珮x 500
羅翊x 500 羅翊x 500 台新銀行無名x 500
吳明x 500 吳淑x 500 林欣x 500
林燈x.楊秀x 500 陳明x 500 黃信x 500
鍾惠x 500 簡志x 500 人生愛心x 500
王吉x 500 王美x 500 王國x 500
王章x 500 王惠x 500 白淑x 500
朱彥x 500 朱家x 500 何瑁x 500
吳x 500 吳淑x 500 呂育x 500
呂其x 500 呂亭x 500 呂雪x 500
李妮x 500 李政x 500 李秋x 500
李美x 500 李淑x 500 李蕙x 500
李錦x 500 周俞x 500 周庭x 500
孟繁x 500 屈保x 500 林宛x 500
林明x 500 林晏x 500 林珪x 500
林國x 500 林淑x 500 林淩x 500
林惠x 500 林裕x 500 施仲x 500
施禹x 500 施禹x 500 施銘x 500
洪少x 500 洪梓x.洪君x 500 洪慧x 500
紀庭x 500 紀淑x 500 胡芝x 500
唐語x 500 徐于x 500 浩森工業有限公x 500
翁仁x 500 翁淑x 500 翁儷x 500
馬郁x 500 馬淑x 500 高慧x 500
張文x 500 張承x 500 張家x 500
張展x 500 張敏x 500 張雅x 500
張琬x 500 梁潔x.梁瑋x 500 莊凱x 500
許世x 500 許君x 500 許秀x 500
許明x 500 許若x 500 許英x 500
許淑x 500 許淑x 500 郭志x 500
郭武x 500 郭信x 500 郭嘉x 500
陳任x 500 陳保x 500 陳俊x 500
陳品x 500 陳奕x 500 陳施淑x 500
陳施淑x 500 陳柏x 500 陳祉x 500
陳英x 500 陳重x 500 陳素x 500
陳淑x 500 陳蕙x 500 陳麗x 500
傅有x 500 傅珮x 500 彭守x 500
曾美x 500 曾淑x 500 游喬x 500
黃士x 500 黃品x.黃品x 500 黃雪x 500
黃曾吟x 500 黃棟x 500 黃雯x 500
黃溫x 500 黃福x 500 楊淳x 500
楊琇x 500 楊慧x 500 葉火x 500
葉彩x.廖珮x.廖珮x 500 詹心x 500 鄒方x 500
鄒方x 500 雋昱科技有限公x 500 廖玫x 500
趙芸x 500 劉小x 500 劉秀x 500
劉芊x 500 劉俊x 500 潘姿x 500
蔡志x 500 蔡秀x 500 蔡函x 500
蔡幸x 500 蔡學x 500 蕭啟x 500
賴宜x 500 賴玟x 500 駱x 500
謝欣x 500 謝禎x 500 鍾宇x 500
藍美x 500 譚宇x 500 蘇志x 500
蘇裕x 500      
201 元 ~ 499 元
孫淑x 450 紀良x 400 紀佩x 400
紀龍x 400 林煒x 400 施瑞x 400
許軒x 400 曾健x 400 廖翊x.廖韋x 400
張逸x 400 陳俊x.陳彥x 400 陳雅x.陳福x 400
陳柏x 400 林沛x 400 吳文x.吳育x.吳昱x.張美x 400
吳家x.曾淑x.吳貞x.吳秉x 400 李潓x 400 徐筑x 400
蔡兆x 400 蔡兆x 400 蔡義x.蔡林金x 400
薛慧x 400 裴旭x.裴向x 360 李典x 350
呂亮x 300 康嫩x 300 陳彥x 300
陳紀x 300 黃正x.鄭秀x.黃心x 300 楊佩x 300
楊昕x 300 楊晴x 300 楊豐x 300
魯莉x.張睿x 300 駱嘉x 300 俞俊x 300
施鈺x 300 洪奕x 300 洪順x 300
夏建x 300 張羅秋x 300 陳竑x 300
陳朝x 300 曾旭x 300 吳飛x.吳佳x.王玉x 300
李沈鶯x 300 林芝x 300 林麗x 300
潘冠x 300 潘薇x 300 羅韻x 300
史文x.史冠x.許文x 300 鄭惠x 300 顏泓x 300
林裕x 300 曹美x 300 陳緗x 300
曾于x 300 黃郁x 300 黃橙x 300
小丑魚的x 300 吳智x.吳亞x 300 陳玫x 300
黃清x 300 吳榮x 300 呂昆x 300
陳臆x 300 楊x 300 詹瓊x 300
李翠x 300 陳世x 300 陳和x 300
陳貞x 300 黃羽x 300 魏汝x 300
李敏x 300 李陳玉x 300 李華x 300
高惠x 300 張厚x 300 吳金x 300
馬嘉x 300 曹明x 300 楊峻x 300
張秀x 300 楊元x 300 劉璟x 300
蔡建x 300 陳佳x 300 陳宜x 300
姜耀x 300 高秀x 300 陳禹x 300
陳湘x 300 林婉x 300 涂馨x 300
張文x 300 陳芬x 300 楊旭x 300
賴柏x 300 何天x 300 林政x 300
林祐x 300 張竣x 300 馮馨x 300
廖憶x 300 何律x 300 何嘉x 300
吳昭x 300 許素x 300 陳永x 300
黃安x 300 許雅x 300 陳妍x 300
陳玟x 300 陳星x 300 詹淑x 300
仇愛x 300 郭晉x 300 蔡玲x 300
吳飛x.吳佳x.王玉x 300 姚長x 300 郭白x 300
陳世x 300 廖文x.廖誠x.廖恩x 300 顏彩x 300
莊x 300 廖麗x 300 石志x 300
李玉x 300 李嘉x 300 角落空間建築物室內裝修管理工程設計工作x 300
劉昱x.劉立x.劉立x 300 王嘉x 300 黃雅x 300
駱嘉x 300 潘冠x 300 潘薇x 300
鄭昂x 300 王亦x 300 王佩x.王儷x.王博x 300
王雨x 300 王惠x 300 王端x 300
何育x 300 吳江x 300 吳佳x 300
吳明x 300 吳明x 300 吳芸x 300
呂苡x 300 李承x 300 李盈x 300
李國x 300 李淑x 300 李維x 300
林子x 300 林伯x 300 林泑x 300
林家x 300 林素x 300 林雅x 300
林鈺x 300 林麗x 300 姜毓x 300
柯沛x 300 洪靖x 300 胡旭x 300
范聿x 300 徐翠x 300 徐慧x 300
留彥x 300 翁麗x 300 高秀x 300
張加x 300 張立x 300 張洛x 300
張美x 300 張美x 300 張凌x 300
張晏x 300 張陳碧x 300 張慧x 300
張諒x 300 張麗x 300 曹祖x 300
梁仁x 300 連敏x 300 郭妙x 300
郭筱x 300 郭適x 300 陳玉x 300
陳佑x 300 陳佑x 300 陳佳x 300
陳怡x 300 陳明x 300 陳金x 300
陳朝x 300 陳雅x 300 陳皚x 300
曾南x 300 游素x 300 黃伊x 300
黃郁x 300 黃啟x 300 楊月x 300
楊金x 300 楊喬x 300 楊游罔x 300
詹人x 300 廖惠x 300 趙若x 300
劉宗x 300 劉昱x 300 劉雅x 300
劉憶x 300 蔣壽x 300 蔡享x 300
蔡幸x 300 蔡適x 300 衛竹x 300
鄭雅x 300 鄧汝x 300 賴雲x 300
謝依x 300 謝植x 300 鍾梅x 300
鍾翊x 300 顏崇x 300 嚴淑x 300
蘇佩x 300 蘇昱x 300 王軒x 280
李宜x 250 李宜x 250 陳正x 250
劉太x 250 湯佳x 250 朱冠x 250
朱昭x 250 朱晉x 250 許淑x 250
李雅x 250 李詠x 250 張國x.張博x 250
卓睿x 250 黃宣x 250 黃凱x 250
楊陳鳳x 250 劉碧x 250 蔡雅x 250
鄭睿x 250 翁瑞x 220 黃一x 201
1 元 ~ 200 元
林侲x 200 林寶x 200 湯承x 200
葉軒x.葉晏x 200 趙彥x.趙凰x 200 蔣尚x 200
卓知x 200 洪美x 200 張國x.張博x 200
陳明x 200 陳翰x 200 黃秀x 200
黃麗x 200 蔡明x 200 蔡振x 200
蔡涵x 200 鄭智x 200 林享x 200
林資x 200 黃貴x 200 蔡佳x 200
楊鈞x 200 吳貞x 200 林瑞x 200
侯沛x 200 高振x 200 葉昱x 200
潘憲x 200 蕭文x 200 江茂x 200
吳叔x 200 沈鈺x 200 林郁x 200
林家x 200 凌璿x.凌敏x 200 許秋x 200
陳佳x 200 陳真x 200 陳張志x 200
陳麒x 200 章琇x 200 彭素x 200
黃蘭x 200 楊子x 200 趙淑x 200
蕭登x 200 蕭登x 200 蕭登x 200
江玖x 200 李松x 200 林亭x 200
林淑x 200 許x 200 魏滿x 200
台新銀行無名x 200 張峻x 200 黃清x.黃晶x 200
謝旻x 200 謝麗x 200 呂佩x 200
李張春x 200 李清x 200 賴淑x 200
吳吉x 200 吳妤x 200 吳詩x 200
宋清x 200 林玉x 200 孫益x 200
陳素x 200 楊珩x 200 楊舒x 200
楊麗x 200 季x 200 楊惠x 200
葉小x 200 彰銀無名x 200 余紫x 200
吳玲x 200 李欣x 200 林碧x 200
林靜x 200 姜博x 200 陳威x 200
陳柏x 200 黃曦x 200 鄧秋x 200
方仁x 200 余偉x 200 林晏x 200
陳亭x 200 廖思x 200 廖偉x 200
劉莉x 200 劉碧x 200 杜永x 200
邵川x 200 黃自x 200 林國x 200
張宏x.張義x 200 黃月x 200 管挺x 200
劉宥x 200 劉美x 200 阮品x 200
潘憲x 200 蔡夢x 200 王家x 200
李秀x 200 李建x 200 林翠x 200
張郁x 200 黃小x 200 黃彩x 200
張芸x 200 陳美x 200 彰銀無名x 200
翁淑x.游一x 200 鄭x 200 鄭香x 200
昇仁文理補習班講義輔導x 200 洪麒x 200 高若x 200
張千x 200 廖韋x 200 劉x 200
鄭峻x 200 張文x.張文x 200 任學x 200
李瓊x 200 林柳x 200 林淑x 200
連士x 200 連家x 200 連x 200
郭怡x 200 陳怡x 200 陳東x 200
陳葉x 200 陳麗x 200 單華x 200
蔣昭x 200 呂姿x 200 李孟x 200
林佳x 200 王亮x 200 林義x 200
蔡宜x 200 王永x 200 吳子x 200
林寶x 200 陳秀x 200 楊育x 200
楊阿x 200 楊淞x 200 楊塗x 200
謝清x 200 朱明x 200 吳亞x 200
吳佳x 200 吳尚x 200 吳英x 200
胡運x 200 莊劉x 200 黃玉x 200
鄭明x 200 謝雅x 200 方威x 200
毛仁x 200 王仁x 200 王正x 200
王昭x 200 王玲x 200 王美x 200
王啟x 200 王順x 200 仝汶x 200
仝哲x 200 朱晉x 200 朱進x 200
江林碧x 200 江芮x 200 江惠x 200
江襼x 200 吳乙x 200 吳乙x 200
吳玉x 200 吳守x 200 吳志x 200
吳李x 200 吳東x 200 吳悅x 200
吳淑x 200 呂孝x 200 李佳x 200
李佳x 200 李佩x 200 李念x 200
李怡x 200 李芮x 200 李垣x 200
李美x 200 林志x 200 林沛x 200
林秀x 200 林亞x 200 林芬x 200
林青x 200 林俞x 200 林奕x 200
林倩x 200 林修x 200 林家x 200
林紫x 200 林詣x 200 林翠x 200
林慧x 200 邱力x 200 邱巧x 200
邱瑞x 200 邱麗x 200 金瑞興企業有限公x 200
柯俊x 200 胡文x 200 孫益x 200
徐子x 200 徐苑x 200 財億x 200
張宗x 200 張芷x 200 張智x 200
張趙碧x.張x.張美x.張志x 200 張慧x 200 梁淑x 200
莊秀x 200 許字x 200 許惠x.許家x 200
許萸x 200 許傳x 200 郭彥x 200
陳秀x 200 陳明x 200 陳玟x 200
陳建x 200 陳若x 200 陳意x 200
陳慈x 200 陳毓x 200 陳慧x 200
陳慧x 200 陳慧x 200 陳曉x 200
陳燕x 200 曾子x 200 曾群x 200
辜正x 200 黃怡x 200 黃博x 200
黃博x 200 黃楷x 200 黃鈺x 200
黃憲x 200 楊朝x 200 楊硯x 200
楊鈞x 200 楊x 200 廖貴x 200
管國x 200 劉小x 200 劉彥x 200
蔡和x 200 蔡淑x 200 鄭惠x 200
鄭銨x 200 蕭暐x 200 謝明x 200
謝陳x 200 謝蕎x 200 鍾宇x 200
鍾呈x 200 簡吳美x 200 羅麗x 200
黃子x 170 劉國x 168 朱浩x 150
蔡采x 150 廖雪x 150 廖雪x 150
廖雪x 150 廖雪x 150 廖雪x 150
廖雪x 150 廖雪x 150 李俊x 150
李俊x 150 李俊x 150 李俊x 150
李俊x 150 李俊x 150 李俊x 150
李俊x 150 李俊x 150 丁千x 150
方政x 150 吳慧x 150 陳美x 150
陳淑x 150 陳麗x 150 林玉x 119
林筱x.袁國x 110 台新銀行無名x 101 仇愛x 100
吳淑x 100 沈紹x 100 洪于x 100
張錦x.簡阿x.張力x 100 陳宇x 100 陳志x 100
陳映x 100 陳雅x 100 陳麗x 100
楊淑x 100 王盈x 100 余守x 100
邱曉x 100 孫偉x 100 孫筱x 100
張明x 100 郭宗x 100 邱淼x 100
鄭x 100 鄭晴x 100 王宇x 100
王靖x 100 孟采x 100 張光x 100
張錦x.簡阿x.張力x 100 陳佳x 100 陳怡x 100
彭湘x 100 楊書x 100 蔡昆x 100
蔡琬x 100 古哲x 100 吳秋x 100
許灝x 100 陳勝x 100 楊淑x 100
謝靖x 100 蘇琬x 100 蘇琬x 100
蘇新x 100 余翊x 100 李芊x 100
邱弈x 100 邱振x 100 邱福x 100
張錦x.簡阿x.張力x 100 蔡惠x 100 台新銀行無名x 100
李銀x 100 劉紘x 100 顏慈x 100
吳奇x 100 李依x 100 周春x 100
林彥x 100 張偉x 100 張晴x 100
彭景x 100 潘家x 100 潘家x 100
潘輝x 100 李文x 100 彰銀網路無名x 100
鄭濠x 100 王中x 100 王沚x 100
王宥x 100 王瑞x 100 王瑞x 100
黃心x 100 劉秀x 100 田姍x 100
洪玉x 100 胡志x 100 張登x 100
洪莉x 100 陳芬x 100 劉育x 100
襲君x 100 羅仕x 100 周永x 100
周惠x 100 林飛x 100 陳宇x 100
陳志x 100 陳映x 100 陳雅x 100
無x 100 楊淑x 100 簡春x 100
簡淑x 100 王喬x 100 李學x 100
陳詩x 100 黃宥x 100 黃凱x 100
王振x 100 董坤x 100 台新銀行無名x 100
郭宗x 100 李明x 100 林昱x 100
洪千x 100 梁文x 100 黃月x 100
楊惠x 100 劉皇x 100 陳姵x 100
彭郁x 100 彭雅x 100 彭靖x 100
楊惠x 100 王士x 100 王如x 100
王汎x 100 李永x 100 李昇x 100
李林彩x 100 李春x 100 李研x 100
李從x 100 李銀x 100 林育x 100
許哲x 100 許偉x 100 陳寶x 100
程文x 100 黃筱x 100 龔君x 100
吳佳x 100 林奕x 100 蕭淑x 100
黃洪清x 100 羅瑋x.羅健x 100 李芊x 100
李淑x 100 沈志x 100 周勵x 100
梁詩x 100 蔡惠x 100 賴秋x 100
謝宗x 100 吳永x 100 李宜x.馮鑑x 100
林彥x 100 郭作x 100 陳旻x 100
劉碧x 100 盧郭依x 100 王日x 100
王妊x 100 王育x 100 王林麗x 100
王欣x 100 王偉x.王晨x 100 王國x 100
王意x 100 王盟x 100 丘x 100
石宛x 100 朱x 100 江吳x 100
江美x 100 江朝x 100 何沛x 100
何品x 100 吳佳x 100 吳宣x 100
吳豐x 100 呂志x 100 呂晉x 100
呂珮x 100 宋芝x 100 李宜x 100
李柏x 100 李珮x 100 李嘉x 100
辛文x 100 辛明x 100 林秀x 100
林俊x 100 林冠x 100 林韋x 100
林振x 100 林睿x 100 邱奕x 100
邱靖x 100 柯家x 100 洪子x 100
洪煜x 100 紀雅x 100 范庭x 100
唐彗x 100 徐慧x 100 張平x 100
張美x 100 張家x 100 張雯x 100
張雯x 100 張雯x 100 張嘉x 100
張燕x 100 梁秀x 100 莊承x 100
許勻x 100 許文x 100 許台x 100
許家x 100 許書x 100 陳怡x 100
陳怡x 100 陳思x 100 陳葦x 100
陳儀x 100 陳蕙x 100 陳鐸x 100
陶惠x 100 傅台x 100 彭禹x 100
彭聖x 100 曾大x 100 黃宥x 100
黃昱x 100 楊光x 100 楊儒x 100
葉昭x 100 管曉x 100 劉心x 100
劉未x 100 劉宇x 100 劉宇x 100
劉佩x 100 劉美x 100 蔣春x 100
蔡秀x 100 蔡淑x 100 蔡淑x 100
鄭春x 100 盧怡x 100 蕭繼x 100
戴美x 100 簡郁x 100 簡惠x 100
闕心x 100 顏妘x 100 顏品x 100
蘇旭x 100 蘇叔x 100 蘇瓊x 100
李昆x 50 李明x 50 李家x 50
林毅x 50 鄭淑x 50 龔鈺x 50
新泰工業股份有限公x 10      
優吉兒網站設計 - Website Info.